เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการแปรรูปแบบใช้ความร้อน New Techniques For Maximum Quality

0
1983

ปัจจุบันมีกระแสความต้องการมากขึ้นในสินค้าที่มีอายุการเก็บยาวนาน ในขณะที่ก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทาน โดยที่ยังสามารถรักษารสชาติและเนื้อสัมผัสดั้งเดิมมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนและไม่มีการเติมวัตถุกันเสียใดๆ จากความต้องการข้างต้นจะพบว่าอาหารบรรจุกระป๋องนั้นนับว่าเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้ ขาดก็แต่เพียงเรื่องของเนื้อสัมผัสและคุณค่าทางอาหารที่ด้อยลงไปจากเดิมเท่านั้น

เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการแปรรูปแบบใช้ความร้อนนั้นได้สร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้น โดยการปรับปรุงระบบการผลิตแบบเดิมด้วยสมการขั้นสูงและเทคนิคการคำนวณเชิงสถิติ ซึ่งกระบวนการผลิตแบบใหม่นั้นจะช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีแบบเดิม

New Techniques For Maximum Qualityปรับเปลี่ยนระบบเดิมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การลดการเกิด Over-processing เป็นปัจจัย หนึ่งที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง การนำเอาวิธีการประเมินผลทางสถิติเข้ามาใช้จะช่วยให้สามารถระบุถึงขั้นตอนการผลิตหรือปัจจัยจากส่วนผสม ที่จะส่งผลไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ โดยปัจจุบันมีระบบควบคุมที่ทำงานตามสมการแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตรวจจับและแก้ไขความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นและไปปรับแก้ที่ค่าเริ่มต้น

สมการของกระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนที่เหมาะสมนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในเวลาที่สั้นลงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวม เนื่องจากมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงที่มาจากกระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนนั้น สามารถนำมาทดแทนอาหารแช่เย็นซึ่งจะขจัดปัญหาของอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นและปัญหาเนื่องจากของเสียจากอาหารแช่เย็นเหล่านั้นได้ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องทำความเย็นและตู้แช่อีกด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเมื่อผนวกเข้ากับราคาที่ถูกแล้วจะสามารถทำให้ความต้องการเดิมๆ นั้น เกิดขึ้นได้จริง และเทคนิคการแปรรูปใหม่ๆ นี้ ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณภาพ หรือกระทั่งเครื่องแกงแบบไทย ก็สามารถทำได้ง่ายๆ การปรับปรุงสูตรต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่น การลดปริมาณโซเดียมโดยที่ไม่ทำให้รสชาติของผลิตภัณฑ์ด้อยลง

เครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งเครื่องรีทอร์ทและเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ

เนื่องด้วยขนาดของการผลิตที่เล็กลงและรอบการผลิตที่สั้นลง เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงจำเป็นเพื่อให้ระบบนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น กระบวนการผลิตโดยใช้ความดันสูงหรือการใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ จะช่วยให้สามารถผลิตอาหารได้โดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำลงและนั่นจะช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นด้วย

New Techniques For Maximum Quality

There is a growing demand for long shelf life products which provide convenient, ready-to-eat meals with no loss of flavor, texture and nutrition, as well as being preservative free. Traditional canning technology has been attractive, but can lack in organoleptic and nutritional properties.

New approaches to thermal processing provide an opportunity for developing new products. Existing processes can be refined using advanced modelling and statistical techniques. Modern equipment also allows for the development of new products, which were not possible in the past.

Optimizing Existing Products

Optimizing the quality of thermally processed goods involves reducing over-processing. Statistical approaches identify critical process and ingredient factors which affect variance in the final product. Control systems based on realtime finite difference modelling are now available. They can also catch and correct for unexpected deviations and changes to initial conditions.

Better modelling of thermal processing not only gives better product quality through shorter processing, but also delivers cost savings through energy and plant efficiency.

New Product Opportunities

Thermally processed foods with higher quality can replace chilled foods, and so remove all shelf life and wastage issues associated with chilled foods, as well as eliminating refrigeration costs. Cheaper and more powerful automation can make old concepts more viable, and new processing technologies open doors for new products.

For example, products such as higher quality seafood and Thai curries are easier to make. Favourable formulation changes, such as salt reduction, are also possible without compromising flavor. New Hardware-Retort and Alternative TechnologyDue to quick cycle time and small batch sizes, a high level of automation is often needed to make these systems viable. Other technologies, such as high pressure processing or pulsed electric field, when used as an additional step, can reduce the need for severe thermal processes, thus improving quality.