ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตอย่างปลอดภัย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สนับสนุนความปลอดภัยของอาหารโดยเป็นสมาชิกของ EHEDG

0
1244

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้เล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยผู้บริโภค ความเชื่อมั่นที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการผลิตที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดีจากการใช้สารหล่อลื่น และจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าได้ใช้สารหล่อลื่นที่ปลอดภัย

โรงงานผลิตสารหล่อลื่นคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO21469 สำหรับการผลิตสารหล่อลื่นที่ได้รับมาตรฐาน H1

นอกจากนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังได้ยกระดับความปลอดภัยของอาหารโดยบริษัท เป็นสมาชิกขององค์กร EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)

ขณะที่ การเป็นพันธมิตรสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ EHEDG สนับสนุนให้มีการออกแบบทุกพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีสุขอนามัย สารหล่อลื่น จึงเป็นส่วนจำเป็นที่ถูกพิจารณา สำหรับการประกอบเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ทำให้ผู้ชำนาญของ EHEDG ได้ออกแบบข้อกำหนดและระเบียบ ฉบับที่ 23 (Guidline – Document 23)

ISO21469 ข้อกำหนดและระเบียบของ EHEDG ได้อธิบายการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอย่างถูกสุขลักษณะและใช้สำหรับผู้ผลิตสารหล่อลื่น H1 และได้รวมถึงวิธีใช้เครื่องจักรในการผลิตหรือส่วนประกอบของเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น H1

EHEDG ได้แนะนำสารหล่อลื่น กลุ่ม H1 เป็นกลุ่มพิเศษ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร มีหลายครั้งที่ผู้ใช้งานอาจจะรู้และ/หรือไม่รู้ จึงได้นำสารหล่อลื่นกลุ่ม H2 มาใช้ในการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้ว สารหล่อลื่น H1 ต่างหากที่มีความสาคัญและจำเป็นต้องใช้อาจเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือความเข้าใจพื้นฐานที่ผิดๆ เกี่ยวกับการใช้งานสาร H1 มาเปรียบเทียบกับสาร H2 ถึงอย่างไรก็ตาม ความคล้ายคลึงกันของทั้ง 2 กลุ่ม และขณะที่ อาจเป็นเพราะยอมรับได้ของการใช้งานสาร H2 อย่างไรก็ตาม EHEDG ไม่สนับสนุนให้มีการใช้งานแทนกัน เพราะอาจมีโอกาสในบางกรณีที่จะทำให้เกิดอันตราย (เป็นพิษ)

KlüberEfficiency Support ซึ่งประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานสารหล่อลื่น และการบริหารการใช้งานสารหล่อลื่น รวมถึงการจัดทำโครงสร้างสารหล่อลื่น

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ทำให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มใช้สารหล่อลื่น H1 และทำให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยการนำเสนอบริการพิเศษที่เรียกว่า KlüberEfficiency Support ซึ่งประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานสารหล่อลื่น และการบริหารการใช้งานสารหล่อลื่น รวมถึงการจัดทำโครงสร้างสารหล่อลื่น การใช้งานสารหล่อลื่นอย่างเหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมอาหาร

เกี่ยวกับ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น
คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารหล่อลื่นเกรดพิเศษชั้นนำของโลก การนำเสนอทางเลือก Tribological ระดับ High-end ที่หลากหลายของอุตสาหกรรมและตลาดระดับโลกอย่างแท้จริง สินค้าโดยส่วนมาก ถูกพัฒนาและทำตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า มากกว่า 80 ปีที่ของการดำรงอยู่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ให้สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง การให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่และการบริการอย่างกว้างขวาง ซึ่งไดรั้บการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมในตลาดอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น

บริษัทฯ มีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและปฎิบัติการทดสอบตามพื้นที่ที่ทัดเทียมกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้จัดตั้ง บริษัท เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เกรดพื้นฐานที่เมืองมิวนิก ในปี 1929 ในวันนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่นได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG ซึ่งมีสำนักงานที่เมืองเวนน์แฮม คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีสำนักงานมากกว่า 30 ประเทศและจำนวนพนักงานทั่วโลกโดยประมาณ 2,000 คน

เกี่ยวกับ Freudenberg Chemical Specialities

Freudenberg Chemical Specialities มิวนิก ถูกก่อตั้งในปี 2004 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท Freudenberg เมืองเวนน์แฮม ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานแบบครอบครัว มีความหลากหลายของบริษัททื่เน้นเทคโนโลยี มีประวัติมายาวนานกว่า 160 ปี Freudenberg Chemical Specialities เป็นองค์กรแบบ Market-oriented บริหารงานโดยทีมบริหารและทีมบริษัท มีจุดมุ่งหวังที่จะนาเสนอศักยภาพของนวัตกรรม ซึ่ง Freudenberg Chemical Specialities มีความชา นาญในธุรกิจนี้ และขยายความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจสารหล่อลื่นและ Release Agents กลุ่มธุรกิจได้รวมหน่วยงานใหญ่ 5 หน่วยได้แก่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น, เคมเทรน (Chem-Trend), เซอเทค (SurTec), คาปอล (Capol) และ โอเคเอส (OKS) ที่ปฎิบัติงานในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

2016-03-09_10-14-09

Lubricants for Safe Production

Klüber Lubrication supports food safety as a member of the EHEDG

Food and beverage producers focus on consumer safety. An important part of assuring this is to produce in a safe and hygienic environment using safe lubricants. But how can the manufacturer be sure that the lubricants he uses are safe?

Klüber Lubrication production plants are certified according to the ISO 21469 standard for the production of premium quality H1-registered lubricants. Additionally, Klüber Lubrication promotes food safety as a company member of the European Hygienic Equipment Design Group – the EHEDG.

As a consortium of experts from the machine and component building industries, the EHEDG supports hygienic design in all areas of food production.

Lubricants are considered machine components, which motivated an expert group of the EHEDG to create a Guideline -Document 23- specifically for lubricants. Similar to ISO 21469, this EHEDG Guideline describes binding hygiene measures to be used for the manufacture of H1 lubricants. It also contains instructions for the changeover of production machinery or its components to H1 lubricants.

The EHEDG lubricants subgroup exclusively recommends the use of H1 lubricants in food production. To quote the EHEDG,

“ There are many cases where operators knowingly or unknowingly use H2 lubricants for production sites in which H1 lubricants are required – either for economic reasons or by simply misunderstanding the use of H1 in comparison to H2 ”.

Despite the classes’ similarity, and whilst it may seem acceptable to use H2 lubricants, the EHEDG opposes this as in some cases they may even turn out to be toxic!

Klüber Lubrication advocates that all food and beverage producers use only H1 lubricants and complement them by a service package like KlüberEfficiencySupport consisting of comprehensive training on lubricants and lubrication management including the creation of lubrication charts, optimising lubricants and many more activities supporting safe lubrication.

About Klüber Lubrication

Klüber Lubrication is one of the world’s leading manufacturers of speciality lubricants, offering highend tribological solutions to virtually all industries and markets worldwide. Most products are developed and made to specific customer requirements. During its more than 80 years of existence,

Klüber Lubrication has provided high-quality lubricants, thorough consultation and extensive services, which has earned it an excellent reputation in the market. The company holds all common industrial certifications and operates a test bay hardly rivalled in the lubricants industry.

Klüber Lubrication has approximately 2000 employees in more than 30 countries.

Klüber Lubrication, set up as a retail company for mineral oil products in Munich in 1929, is today part of Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a Business Unit of the Freudenberg Group, Weinheim.

About Freudenberg Chemical Specialities

Freudenberg Chemical Specialities Munich, was founded in 2004 as a new Business Group within the Freudenberg Group, Weinheim, Germany, a family-owned, diversified technology company with a history of more than 160 years. Freudenberg Chemical Specialities has a lean, market-oriented organization with Management Board and Corporate Functions. Its objective is to promote innovation potentials in its field of activities and to expand world-wide market leadership in special lubricants and release agents. The Business Group includes five largely independent divisions which are active in more than 50 countries: Klüber Lubrication, Chem-Trend, SurTec, Capol and OKS.