KLUBERMATIC – สารหล่อลื่นเกรดพิเ ศษในบรรจุภัณฑ์ที่มีความเข้าใจในการใช้งาน

0
1136

ป็นที่รู้กันดีว่า ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จะทำตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุด สารหล่อลื่นเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการปนเปื้อน รวมไปถึงใช้สารหล่อลื่นที่มีมากเกินไปสำหรับการผลิตสูงสุดและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

“KLUBERMATIC SERIES” บรรจุภัณฑ์จ่ายสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ซึ่งสามารถไว้วางใจได้ว่าจะช่วย แก้ปัญหาเหล่านั้นได ้ โดยการสามารถจ่ายสารหล่อลื่นในปริมาณที่แม่นยำไปยังไปจุดที่ต้องการได ้

ในปัจจุบัน KLUBERMATIC ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมด้วยหัวจ่ายอัตโนมัติที่มีการออกแบบที่สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่า KLUBERMATIC FLEX และยังได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับจุดที่ต้องใช้งานสารหล่อลื่น

“KLUBERMATIC FLEX เป็นอุปกรณ์ที่สะอาดมากและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และยังช่วยประหยัดในเรื่องของการใช้งานและที่เหมาะสมกับจุดที่ต้องการใช้งานอย่างเข้มงวด และที่ต้องการให้ความถูกสุขลักษณะให้แก่อุตสาหกรรม” กล่าวโดย Jesus Diaz, Market Manager Food Industry

KLUBERMATIC-NOVA

KLUBERMATIC-NOVA

ระบบการหล่อลื่นอัตโนมัติ ไม่เพียงแต่จะยับยั้งการจ่ายสารหล่อลื่นที่มากเกินไป แต่ยังช่วยลดการสะสมของค่าสึกหรอ (Wear) ในชิ้นส่วนอะไหล่ที่เนื่องมาจากการขาดสารหล่อลื่นในชิ้นงาน ในขณะที่ช่วงเวลาการซ่อมบำรุงถูกยืดออกไปให้นานขึ้น และลดการเกิดความสูญเสียในการผลิต

สารหล่อลื่นอัตโนมัติ ยังให้ความได้เปรียบที่มากกว่าการใช้สารหล่อลื่นแบบเติมด้วยการใช้แรงงานคน เมื่อต้องใช้งานในจุดที่ยากแก่การเข้าถึง หรือมีอุณหภูมิสูงและจุดที่อยู่ห่างไกลจากจุดอื่นๆ

ระบบจ่ายอัตโนมัติ มีหลากหลายรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป KLUBERMATIC สามารถใช้สำหรับการหล่อลื่นที่จุดเดียว (Simple-Point) ของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา, ลูกปืนแบบกาบ (Plain Bearing), รางเลื่อน (Slide Way), เฟืองทดแบบเปิด (Open gear)

กี่ยวกับ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น
คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นหนึ่งในผูผ้ ลิตสารหล่อลื่นเกรดพิเศษชั้นนำของโลกการนำเสนอทางเลือก Tribological ระดับ High-end ที่หลากหลายของอุตสาหกรรมและตลาดระดับโลกอย่างแท้จริงสินค้าโดยส่วนมาก ถูกพัฒนาและทำตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า มากกว่า 80 ปีที่ของการดำรงอยู่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ให้สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง การให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่และการบริการอย่างกว้างขวาง ซึ่งไดรั้บการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมในตลาดอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น บริษัทฯ มีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและปฎิบัติการทดสอบตามพื้นที่ที่ทัดเทียมกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่นได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้จัดตั้ง บริษัท เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เกรดพื้นฐานที่เมืองมิวนิก ในปี 1929 ในวันนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่นได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG ซึ่งมีสำนักงานที่เมืองเวนน์แฮม คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีสำนักงานมากกว่า 30 ประเทศและจำนวนพนักงานทั่วโลกโดยประมาณ 2,000 คน

เกี่ยวกับ Freudenberg Chemical Specialities

Freudenberg Chemical Specialities มิวนิก ถูกก่อตั้งในปี 2004 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท Freudenberg เมืองเวนน์แฮม ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานแบบครอบครัว มีความหลากหลายของบริษัททื่เน้นเทคโนโลยี มีประวัติมายาวนานกว่า 160 ปี Freudenberg Chemical Specialities เป็นองค์กรแบบ Market-oriented บริหารงานโดยทีมบริหารและทีมบริษัท มีจุดมุ่งหวังที่จะนาเสนอศักยภาพของนวัตกรรม ซึ่ง

Freudenberg Chemical Specialities มีความชา นาญในธุรกิจนี้ และขยายความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจสารหล่อลื่นและ Release Agents กลุ่มธุรกิจได้รวมหน่วยงานใหญ่ 5 หน่วยได้แก่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น, เคมเทรน (Chem-Trend), เซอเทค (SurTec), คาปอล (Capol) และ โอเคเอส (OKS) ที่ปฎิบัติงานในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

Increase product safety with automatic lubrication

Klübermatic – speciality lubricants in “intelligent packages”

It is a well-known fact that lubricants used in the food processing industry must comply with all the legal requirements. For maximum production and product safety, it is important to exclude all possible sources of contamination, including over (excess) lubrication of components. Klüber Lubrication’s automatic lubricant dispensers ”Klübermatic series” solve this problem by enabling reliable and precise lubrication quantity dispensing to the friction points. The Klübermatic range, which is already well established in many industries, is now complemented by the Klübermatic Flex dispenser – a flexible lubrication unit in compact design.

KLUBERMATIC FLEX

KLUBERMATIC FLEX

“Klübermatic Flex is a very clean, safe and economical device supporting compliance with the strict hygiene requirements for lubricants in the food-processing industry”, explains Jesus Diaz, Market Manager Food Industry at Klüber Lubrication. “The automatic lubrication system does not only prevent overlubrication of components, but also reduces premature wear of machine parts due to starved lubrication while extending maintenance intervals and reducing production losses.”

Automatic lubrication also provides advantages over manual lubrication when it comes to lubrication points that are difficult to access or at high temperatures and also for lubrication points that are far apart from each other. The automatic dispensing system is available in several designs which facilitate variable lubrication interval settings. Klübermatic can be used for single-point lubrication of rolling and plain bearings, slideways, open gears, toothed racks, threaded spindles, shaft seals and chains.

About Klüber Lubrication

Klüber Lubrication is one of the world’s leading manufacturers of speciality lubricants, offering highend tribological solutions to virtually all industries and markets worldwide. Most products are developed and made to specific customer requirements. During its more than 80 years of existence, Klüber Lubrication has provided high-quality lubricants, thorough consultation and extensive services, which has earned it an excellent reputation in the market. The company holds all common industrial certifications and operates a test bay hardly rivalled in the lubricants industry. Klüber Lubrication, set up as a retail company for mineral oil products in Munich in 1929, is today part of Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a Business Unit of the Freudenberg Group, Weinheim. Klüber Lubrication has approximately 2000 employees in more than 30 countries.

About Freudenberg Chemical Specialities

Freudenberg Chemical Specialities Munich, was founded in 2004 as a new Business Group within the Freudenberg Group, Weinheim, Germany, a family-owned, diversified technology company with a history of more than 160 years.

Freudenberg Chemical Specialities has a lean, market-oriented organization with Management Board and Corporate Functions.

Freudenberg Chemical Specialities has a lean, market-oriented organization with Management Board and Corporate Functions. Its objective is to promote innovation potentials in its field of activities and to expand world-wide market leadership in special lubricants and release agents. The Business Group includes five largely independent divisions which are active in more than 50 countries: Klüber Lubrication, Chem-Trend, SurTec, Capol and OKS.