โคคา-โคล่า ลงทุน 500 ล้านดอลล่าร์ด้วยความเชื่อมั่นในตลาดอินโดนีเซีย Coca-Cola Boosts Indonesian Production to Meet Fast-growing Demand

0
1074

คคา-โคล่า ได้ร่วมกับบริษัทสาขา Coca-Cola Amatil ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านดอลล่าร์ ด้วยความเชื่อมั่นในตลาดอินโดนีเซีย โดยจะเริ่มนำเงินลงทุน ไปขยายโรงงานที่ชวาตะวันตกก่อน เพื่อรองรับกับการผลิตที่ขยายตัวขึ้นอย่าง รวดเร็ว มีการคาดการณ์กันว่าตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์พร้อมดื่มทั่วโลก นั้นจะมีมูลค่าสูงถึง 3 แสนล้านดอลล่าร์ และโคคา-โคล่ามองว่าอินโดนีเซียเป็น ประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างรวดเร็วประเทศหนึ่ง ด้วยจำนวน ประชาการที่มีมากถึงกว่า 240 ล้านคน ในปัจจุบัน โคคา-โคล่าได้ดำเนินการใน อินโดนีเซียมาแล้ว 88 ปี มีแบรนด์ที่ขายอยู่ในตลาด 16 แบรนด์ และมีโรงงาน อยู่ถึง 10 แห่งด้วยกัน