โออิชิเตรียมสร้างโรงงาน ในเวียดนามในอีก 2-3 ปีข้างหน้า (Oishi Plans to Meet Increasing Demand in Vietnam and Myanmar)

0
1097

ลังจากที่ โออิชิ กรุ๊ป ได้เริ่มทำแคมเปญการตลาดในเวียดนาม ทำให้ความ ต้องการบริโภคมีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเวียดนามนั้นมีประชากรเกือบ 100 ล้านคน และ ส่วนใหญ่ก็นิยมดื่มชาเขียวมากกว่าการดื่มโซดา โดยเวียดนามและเมียนมาร์นั้น ถือเป็นเป้าหมายทางการตลาดหลักของโออิชิในขณะนี้ จึงได้เตรียมสร้างโรงงาน ในเวียดนามในอีก 2-3 ปีข้างหน้า รวมทั้งโรงงานในเมียนมาร์ในปีนี้ด้วย โออิชิ ตั้งใจจะขยายธุรกิจชาเขียวผ่านการสร้างแบรนด์และสินค้าใหม่ๆ พร้อมกันกับ ที่สร้างพันธมิตรในกลุ่มอาเซียน ทั้งลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย และกัมพูชา