เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า (Multihead Weigher With Open Frame Construction)

0
780

ลกเช่นในยุคปัจจุบัน มีการค้าขายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ กันมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดการตั้งคำถามถึง ความปลอดภัยทางอาหารตามมา เพื่อที่จะ คลายความกังวลดังกล่าวลง รัฐบาลในหลาย ประเทศจึงได้ออกกฎข้อบังคับในการนำเข้า (รวมถึงการส่งออก) สินค้าขึ้นเพื่อการันตีความ ปลอดภัยในอาหารที่นำเข้ามา

เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาอย่างถูก สุขลักษณะนั้น จะมีส่วนสำคัญในการควบคุม ความปลอดภัยอันเกิดจากจุลินทรีย์ รวมทั้ง ช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วย โรงงานที่ ถูกสุขลักษณะจะต้องป้องกันสินค้า

 


More on AFB Vol. 13 Issue No. 73