Atlas Copco เป็นบริษัทผลิตเครื่องอัดอากาศแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 22000

0
2088

บริษัท Atlas Copco ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยด้านการผลิตอาหาร สำหรับโรงงานผลิต ณ กรุงแอนด์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม


Atlast Copco's Michelin tire production

Atlast Copco’s Michelin tire production

Atlas Copco เป็นบริษัทผลิตเครื่องอัดอากาศแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 โดย Lloyd’s Register สำหรับโรงงานผลิตที่กรุงแอนเวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม ทางบริษัทได้ผลิตเครื่องอัดอากาศปราศจากน้ำมันด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย รวมไปถึงเครื่องเป่าลม และเครื่องทำลมแห้ง

ในปัจจุบัน ขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอาหารคุณภาพสูงก็มีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การควบคุมมาตรฐานอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ISO 22000 ชี้แจงข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางอาหารไว้อย่างชัดเจนว่า ทุกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการควบคุมระดับสารพิษในอาหารก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคเพื่อรับประกันว่าอาหารนั้นมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค

Atlas Copco ISO 22000 Certificate Antwerp

Atlas Copco ISO 22000 Certificate Antwerp

ารอัดอากาศสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งประเภทที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง หรือแม้แต่เป็นส่วนประกอบของอาหาร ดังนั้น  Atlas Copco จึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในการทดสอบคุณภาพระดับสูงนี้

บริษัทผลิตอาหารชั้นนำทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญและเคร่งครัดในเรื่องคุณภาพแหล่งที่มาของอาหารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความภาคภูมิใจที่จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรมการอัดอากาศ

ด้วยมาตรฐาน ISO ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อกำหนดการควบคุมที่ชัดเจน ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจให้ Atlas Copco ในฐานะผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศเชิงอุตสาหกรรมเข้ามาส่วนร่วมในระบบการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

“หลังจากการทำงานอย่างหนักและผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก Lloyd’s Register เราสามารถแสดงให้เห็นว่า Atlas Copco มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเครื่องอัดอากาศปราศจากน้ำมัน เราได้นำระบบการทำงานและขั้นตอนของ HACCP ที่ใช้ในบริษัทผลิตอาหารชั้นนำ มาผสมผสานกับการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องอัดอากาศ เครื่องเป่าลม และเครื่องทำลมแห้ง ที่ Atlas Copco เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ลูกค้ามีผลิตผลที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะสร้างสรรค์มูลค่าความได้เปรียบให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราอย่างต่อเนื่อง” Mr. Chris Lybaert,  ประธานแผนกผลิตภัณฑ์อัดอากาศปราศจากน้ำมันกล่าว

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติมเครื่องอัดอากาศ click here