Packaging Technology Waits for Exploration at Interplas Thailand

0
1032

ลายคนอาจจะยังสงสัยว่า งาน InterPlas Thailand 2015 งานที่นำเสนอเทคโนโลยี และเครื่องจักรการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม พลาสติก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม ที่ไบเทค พวกเขาจะได้พบกับอะไร บ้าง และสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกใน ขณะนี้เป็นอย่างไร เพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าว นิตยสาร Asia Food Beverage Thailand จึงได้สัมภาษณ์คุณสุชาติ (Hunag Weimin) แห่งบริษัทภัทรกร แมชชีนเนอรี่ ผู้ผลิตและ จำหน่ายเครื่องจักรด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดแสดงสินค้าในงานนี้ด้วย

“ตลาดบรรจุภัณฑ์ของไทยในปัจจุบันค่อนข้าง อิ่มตัว มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ ผู้ประกอบการต่างต้องพยายามลดต้นทุน การผลิตของตนเองลง แต่อย่างไรก็ตาม คำสั่ง ซื้อเครื่องจักรการผลิตก็ยังคงมีเรื่อยๆ เนื่องจาก ประเทศเพื่อนบ้านมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงต้องแข่งขันกับผู้ผลิตจากประเทศจีน ดังนั้น บริการหลังการขายจะเป็นจุดสำคัญที่ ทำให้ลูกค้าอยากจะซื้อกับเรา” คุณสุชาติกล่าว สรุปถึงสถานการณ์ “แม้ว่าภาพรวมตลาด ชว่ งปี 2556-57 ทีผ่านมาจะค่อนข้างไม่ดีเท่าที่คาดหวัง แต่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ ช่วงปลายปีที่แล้ว เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนกำลังเข้ามา สำหรับตลาดเครื่องดื่ม ภายหลังการเปิดอาเซียนนั้น ผมคิดว่าน่าจะยัง เติบโตได้อีกมาก”

“เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ที่ต้องพัฒนาต่อไป อีกคือ การลดความเสียหายและลดของเสียใน ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ การขาดแรงงานที่ ชำนาญงานก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้ต้องมี การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมารองรับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะสามารถเห็นได้ที่งาน InterPlas Thailand 2015” คุณสุชาติกล่าว โดยงาน InterPlas
Thailand ครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึง เทรนด์เครื่องจักรการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะมี พัฒนาการในด้านความแข็งแรงทนทาน ทำงานได้เร็ว ในราคาที่จับต้องได้