สถาบันพลาสติกเผย 3 เทรนด์ มาแรง ลั่น 5 ปีดันไทย ฮับพลาสติกมาตรฐานโลก

0
1266

จับตาเทรนด์“บรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันนอล-วัสดุอุปกรณ์การแพทย์-พลาสติกชีวภาพ” มาแรง สถาบันพลาสติกไทยชูธง 3 ยุทธศาสตร์ “ปรับโครงสร้าง-เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง-พัฒนาคู่สิ่งแวดล้อม” ดันไทยสู่ “ฮับพลาสติกอาเซียนมาตรฐานโลก” ภายใน 5 ปี แนะผู้ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยี  ในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2016 นวัตกรรมล่าสุดสำหรับงานฉีด รีด เป่า พลาสติก ครบวงจรกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำจาก 20 ประเทศ ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ยังมีการเติบโตต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจทรงตัวในปัจจุบัน โดยปัจจัยที่น่าจับตามองและเป็นแรงหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปีนี้ คือ การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี 2559 โดยตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 1 (ม.ค.) ถึง กลางไตรมาสที่ 2 (พ.ค.) อุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ประเทศไทยจะมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยประมาณ 63,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว ประมาณ 4,000 ล้านบาท สำหรับภาพรวมการส่งออกทั้งปีในปี 2559 คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากในปี 2558 ประมาณร้อยละ 4-5 โดยจะส่งผลสนับสนุนภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปี 2559 ให้มีการเติบโตเชิงมูลค่าประมาณร้อยละ 2-3 หรือประมาณ 571,000 ล้านบาท

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพลาสติกไทย ทั้งในแง่ของการส่งออกและการลงทุนระดับสากล

“สถาบันพลาสติกได้ยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกในระยะ 5 ปี (2560-2564) เมื่อปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพลาสติกไทย ทั้งในแง่ของการส่งออกและการลงทุนระดับสากล เนื่องจากการพึ่งพิงการเติบโตจากตลาดภายในประเทศที่เริ่มเข้าใกล้จุดอิ่มตัว ไม่ใช่ทางออกของการเติบโตที่ยั่งยืน จากข้อมูลสถิติ พบว่าในปัจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเทียบกับมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ร้อยละ 20 ขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียที่มีขนาดอุตสาหกรรมพลาสติกเล็กกว่าไทย แต่กลับมีสัดส่วนการส่งออกต่อมูลค่ารวมที่ร้อยละ 60 ทางสถาบันฯ จึงกำหนดเป้าหมายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกไทยผ่านการดำเนินการ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่า เพิ่มสูงและการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่สิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการผลักดันร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่ในช่วงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”

ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดมูลค่าเพิ่มสูง (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ทางสถาบันพลาสติก ได้คัดเลือกอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีความต้องการสูงในตลาดโลก โดยพบว่า บรรจุภัณฑ์ฟังก์ชั่นนอลสำหรับอาหาร (Functional Plastic) วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์

นายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวโน้มความต้องการเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไทย มีมูลค่าการนำเข้าในปี 2558 ทั้งสิ้น 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 27 โดยเครื่องจักรจากประเทศที่นำเข้าสูงสุด คือ จีน ญี่ปุ่น ยุโรป ไต้หวันและเกาหลี สำหรับในไตรมาสแรกปี 2559 มีการเติบโตการนำเข้าเครื่องจักรจากยุโรป และเกาหลี สูงขึ้นกว่า 100 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

กิจกรรมสัมมนาโดยสถาบันพลาสติก เจาะลึก 4 อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกเพื่อขยายโอกาสสู่ตลาดเออีซี (AEC) ได้แก่ พลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงพลาสติกชีวภาพและยาง พลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และ พลาสติกเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์

งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2016 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 ไบเทคบางนา เพื่อยกระดับการผลิตพลาสติกในทุกอุตสาหกรรม โดยรวมเอาเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับงานฉีด รีด เป่า 300 แบรนด์ชั้นนำจาก 20 ประเทศ มาจัดแสดงบนพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา 26% และมีพาวิเลียนนานาชาติจาก 4 ประเทศ คือญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และสิงคโปร์ คาดมีผู้ซื้อคุณภาพเข้าชมงานกว่า 17,000 รายจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค การก่อสร้าง และพลาสติกเพื่อเลือกสรรและนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมาะสมไปเพิ่มศักยภาพและกำลังการผลิตของตน

สำหรับไฮไลท์เทคโนโลยีที่จะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย เครื่องฉีดระบบไฟฟ้า Golden Electric สำหรับชิ้นงานความละเอียดสูงระดับไมโครจากเยอรมันรองรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวนมาก และเครื่องฉีดแบรนด์ชั้นนำจากเกาหลี รองรับการฉีดขึ้นรูปสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึง โซน “Plastics Innovation Showcase” ไขปัญหาทุกคำตอบในการผลิตและด้านเทคนิคของพลาสติกจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมชมตัวอย่างชิ้นงานวัสดุแห่งอนาคต และนวัตกรรมจากพลาสติกชีวภาพ