36 ปีแห่งการเติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารอย่างยาวนาน

0
1963

รุงเทพฯ – บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท นิวทรีชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าวัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่งอาหาร โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นิวทรีชั่น เอสซี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการนำเข้าวัตถุดิบและสารปรุงแต่งอาหารจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการให้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า บริการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ทำให้ได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

ความสามารถหลักทางธุรกิจที่ทำให้บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด สามารถเติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมมาได้อย่างยาวนาน

ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำที่สามารถพัฒนาธุรกิจและทีมงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นำและทีมงานในการทำงานอย่างไม่ท้อถอย ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ทำให้เป็นผู้นำตลาดและสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด กล่าว พร้อมกับเสริมว่า โดยสิ่งหนึ่งที่ นิวทรีชั่น เอสซี ยึดมั่นมาโดยตลอดคือการบริการดูแลลูกค้าอย่างจริงใจ และสร้างคุณค่าเหนือความคาดหมาย โดยทั้งหมดนี้ มีคุณธรรมเป็นแกนหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

” 36 ปี แห่งความมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันด้านส่วนผสมอาหารที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร ”

นิวทรีชั่น เอสซี ได้ลงทุนสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีนักวิจัยและนักพัฒนาสูตรทั้งจากภายในและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน อย. ในส่วนของทีมงานได้จัดหลักสูตรต่างๆ ที่หล่อหลอมบุคลากรในองค์กรให้ทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง นอกจากนี้ นิวทรีชั่น เอสซี ยังให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของวงการอุตสาหกรรมและผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำแห่งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างแท้จริง” ดร.พัชร์ กล่าว

“บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง อยู่เคียงข้างอุตสาหกรรมมายาวนาน มีสินค้าที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการบริการด้วยความจริงใจและใส่ใจลูกค้า เราจะอยู่เคียงข้างและเป็นพันธมิตรที่ดีของคู่ค้าตลอดไป” ดร.พัชร์ กล่าวสรุป

 

                                 36th Anniversary Nutrition Sc                                     Be your Loyal, Sincere and Strategic Alliance Partners

Bangkok Nutrition Sc Co., Ltd. is the leading company in food additives and ingredients business under Nutrition Group. With the numbers of supportive and specialized technical service personnel to service customers, Nutrition Sc has a number of international and local suppliers of human food ingredients from all over the world. Furthermore, Nutrition Sc also maintains a sufficient warehousing and distribution operation to ensure the customers that the company is doing to its best to provide the high quality of products and innovation as well as the service continuously.

 

“ There are several core competencies that enable Nutrition Sc to be successful for more than 36th years. ”

These include firstly, the vision of the leader, who can lead the team and business to grow sustainably. Secondly, the strong determination of the leader and team encourages the continual accomplishment. Thirdly, the ability to change and adapt quickly, has established Nutrition Sc the leader in the industry and survival throughout the crises,” commented Dr. Pat Ekpanyaskun, Director of Nutrition Sc Co., Ltd. She add, “Last but not least, we provide excellent services to our customers with sincerity and integrity and create value beyond our customers’ expectation, while ethics and morality drive the core value of our sustainable business.”

“Thirty-six years of determination to create quality ingredients solutions, we have invested in building the “Intelligence & Innovation Center” that is full of modern equipment and efficient staffs.

Internally, we focus on building good team, who have shared the same value of life and business. Brand awareness is also the essence to make Nutrition Sc well-known in the industry and end consumers. The value creator for the industries and consumers is our major goal.” commented Dr. Pat

 

“Nutrition Sc has been in the industry for many decades. We have diverse product ranges, which can serve variety customers with our exceptional service-minded team.  We will always be your loyal, sincere and strategic alliance partners.” said Dr. Pat

 

Click  www.nutritionsc.co.th