บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ได้ดีที่สุด

0
1662

รรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอาหาร แต่การขนส่งอาหารบางประเภทนั้น จำต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีคุณสมบัติถ่ายเทอากาศได้ดี ในขณะที่วัสดุกระดาษลูกฟูกเองก็ยังมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติอยู่มาก การพัฒนาตัวกระดาษลูกฟูกให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ประกอบการต้องการจึงเป็นสิ่งที่เหล่าบริษัทอาหารทั้งหลายกำลังมองหากันอยู่

บริษัท HelloFresh ซึ่งเป็นผู้ค้าส่วนประกอบอาหารสำหรับภาคครัวเรือนที่เน้นสุขภาพในระดับนานาชาติ ได้มองหาโซลูชัน บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ที่มีความยั่งยืน สามารถเก็บรักษาสินค้าที่บอบบางไว้ได้ รวมถึงมีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าสดข้ามประเทศ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อรักษาความสดใหม่และสภาพของสินค้าเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและเข้ากับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหลายๆ ประเทศ

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก 1างบริษัทฯ จึงได้ขอให้ทางองค์กร CPI (The Confederation of Paper Industries) ช่วยพัฒนากระดาษลูกฟูกสำหรับกระบวนการขนส่งของตนขึ้น โดยให้ทาง CPI เข้ามาศึกษาเป้าหมายของระบบซัพพลายเชน คู่แข่งในท้องตลาด และจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ เพื่อให้ทาง CPI สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกได้อย่างตรงความต้องการมากที่สุด และเกิดเป็นนวัตกรรมกระดาษลูกฟูกที่สามารถถ่ายเทอากาศผ่านผิวกระดาษ ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสม่ำเสมอ

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกนี้ ยังมีข้อได้เปรียบเรื่องความยืดหยุ่น ที่สามารถปรับโครงสร้างให้เข้ากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการจัดส่ง

ยิ่งไปกว่านั้น วัสดุที่ใช้ทำกระดาษลูกฟูกนี้ก็มาจากส่วนที่เหลือใช้จากการผลิตกล่องลูกฟูกอื่นๆ ซึ่งนำมาประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ของ HelloFresh ได้โดยไม่ต้องใช้วัสดุใดๆ เพิ่ม พอๆกับน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกนี้ ยังมีข้อได้เปรียบเรื่องความยืดหยุ่น ที่สามารถปรับโครงสร้างให้เข้ากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการจัดส่ง และจากการวางโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้เอง ยังช่วยให้เกิดพื้นที่จัดเก็บภายในเพิ่มขึ้น 17% ช่วยลดปริมาณการใช้ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก บนไลน์ผลิตลง 13% และประหยัดไปได้อย่างน้อย มากถึง 3,500 ปอนด์ ต่อปี

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

นตัวกล่องยังสามารถระบุข้อมูลของตัวบรรจุภัณฑ์ถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และรูปลักษณ์ สีสันสะดุดตา ช่วยสื่อความหมายถึงอาหารสดที่คำนึงถึงความยั่งยืนภายใต้แบรนด์ HelloFresh สู่สายตาของผู้บริโภคอย่างตรงประเด็น

การเติบโตของการค้าบนโลกโซเชียล เป็นช่องทางที่ดีที่ทางบริษัท HelloFresh จะนำบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกนี้ไปใช้ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค และทำให้พวกเขาได้เห็นถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่นี้ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนการจัดส่งเพิ่มมากขึ้นไปในเวลาเดียวกัน

กล่องบรรจุใหม่นี้ ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ลดจำนวนการถอนคำสั่งซื้อให้กับทางบริษัทฯ

Andy Barnetson ผู้อำนวยการฝ่ายบรรจุภัณฑ์ของ HelloFresh กล่าวว่า กล่องบรรจุใหม่นี้ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับตัวแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด เพราะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ลดจำนวนการถอนคำสั่งซื้อให้กับทางบริษัทฯ การทำหน้าที่ด้านวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก ทำให้เกิดนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นโซลูชันที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก

ซึ่งนวัตกรรม บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกดังกล่าว นอกจากจะมีคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศได้ตามที่ HelloFresh ต้องการแล้ว ยังมีการวางแผนที่จะนำบรรจุภัณฑ์นี้กลับมาใช้งานอีกครั้งด้วยอัตราสูงถึง 80% เป็นการช่วยเน้นย้ำภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในการเป็นแบรนด์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนให้เด่นชัดมากขึ้น

 

Source: www.packagingeurope.com