โตไม่หยุด บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหารฟาสต์ฟู้ดตลาดอาเซียน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ชิงขยายฐานผลิตที่มาเลเซีย

0
3092

ากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการใช้ชีวิตเร่งรีบมากขึ้น ส่งผลให้ช่องทางการค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ ธุรกิจบริการส่งอาหาร รวมทั้งอาหารบริการด่วน หรือฟาสต์ฟู้ด ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตอย่างเห็นได้ชัด 

ขณะเดียวกัน เทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตอบรับไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่หันมานิยมการบริโภคอาหารบริการด่วนมากยิ่งขึ้น เช่น ประเทศมาเลเซีย อีกหนึ่งตลาดเศรษฐกิจที่สำคัญ

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัท ในเอสซีจี ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 68.3 ในบริษัท Interpress Printers Sendirian Berhad (IPSB) โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่ากิจการ 104.5 ล้านริงกิต หรือประมาณ 836 ล้านบาท

โดย IPSB เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนทั่วโลก ตั้งอยู่ที่รัฐเซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย มีสินค้าหลักเป็นกล่องพับได้ ถาดขึ้นรูป กล่องแคลมเชลล์ กระดาษห่อ และถุงกระดาษ โดยมีเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วนระดับโลกเป็นลูกค้าหลัก และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในหลายประเทศ โดยประเทศส่งออกหลักคือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

 

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวว่า “เราเล็งเห็นเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบาย และมีข้อจำกัดด้านเวลา จึงได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการเข้าซื้อหุ้นในกิจการบรรจุภัณฑ์อาหาร 

แสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงลูกค้าธุรกิจอาหารบริการด่วนในภูมิภาคและระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการขยายสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารดังกล่าว จะทำให้เอสซีจี แพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์สินค้า และการบริการที่มีคุณค่าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 

ารเข้าซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าถึงลูกค้าที่เป็นธุรกิจอาหารชั้นนำระดับโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารบริการด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น