อันตรายจากการใช้ลวดเย็บกระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหาร

0
1843

ปัจจุบันเป็นยุคที่ประชาชนมีความต้องการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์  ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดเนื่องจากวัตถุดิบธรรมชาติอาจหาได้ยากในสังคมเมือง ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันนี้การใช้ใบตองในการห่อขนมหรือใช้ไม้กลัดขนมลดน้อยลง ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารหันมาใช้กล่องพลาสติกกันมากขึ้น

สิ่งที่มาพร้อมกับกล่องพลาสติก คือลวดเย็บกระดาษที่ใช้ในการเย็บปิดบรรจุภัณฑ์ ลวดเย็บกระดาษมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

อันตรายจากการใช้ลวดเย็บกระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหาร

เนื่องจากลวดเย็บกระดาษอาจปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นการปนเปื้อนด้านกายภาพ เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารอาจเคี้ยวหรือกลืนลวดเย็บกระดาษเข้าไปได้ หากลวดเย็บกระดาษเข้าไปติดบริเวณโคนลิ้น ผนังคอ ต่อมทอนซิลหรืออาจลึกลงไปถึงฝาปิดกล่องเสียงจะทำให้เกิดอาการเจ็บคอเวลากลืนน้ำลายหรืออาหาร หากโชคดีก็สามารถคายออกมาเองได้ แต่บางรายอาจอันตรายถึงขั้นต้องพบแพทย์เพื่อผ่าตัด

ดังนั้นผู้ผลิต พ่อค้า และแม่ค้า ควรให้หันมาใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค ใช้วัสดุที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปิดล็อคได้ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ลวดเย็บกระดาษ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรับประทานอาหารได้ และยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

เด็ก-คนชรา เสี่ยงอันตรายที่สุด

ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มเด็กมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมากที่สุด จึงควรระมัดระวังในการบริโภคอาหารที่มีลวดเย็บกระดาษติดอยู่ อีกทั้งหากจะซื้ออาหารที่ใช้ลวดเย็บกระดาษให้เด็กหรือผู้สูงอายุรับประทาน ควรเพิ่มความระมัดระวัง และดูแลอย่างใกล้ชิด

 

sourcewww.sanook.com

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา