รุกฝึกช่างดันไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารทะเล

0
1610

มื่อวันที่ 6 มี.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร เพชรบุรี   เพื่อเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงาน ต.บางหญ้าแพรก และเยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต.ท่าทราย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) รวมถึงการรับฟังผลการดำเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อออกใบรับรองสินค้าประมง ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง พร้อมพบปะพนักงานและแรงงานของบริษัท นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา และระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย พร้อมพบปะแรงงานประมงและประชาชนในพื้นที่ ได้รับฟังข้อเสนอแนะ และการรายงานผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี ทำให้ทราบถึงความต้องการแรงงานที่มีทักษะความรู้การควบคุมเครื่องจักรกลด้วยไฟฟ้า (Mechatronic)

ายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทั่วไปนั้นเข้าใจว่า Mechatronic จะต้องสร้างแต่หุ่นยนต์อย่างเดียว แต่ในความจริงแล้ว Mechatronic สามารถนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมของในประเทศได้อย่างมากมาย อาทิ ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระบบการสร้างรถยนต์ หรือ ระบบการขนส่งลำเลียง ระบบการคัดแยก เครื่องจักร แขนกล

ายสุทธิ กล่าวอีกว่า การฝึกสาขาแมคคาทรอนิกส์ มีความจำเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ต้องใช้ผู้ที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับแมคทรอนิกส์มาใช้ ในปี 2561 กพร. มีเป้าหมายการฝึกอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม จำนวน 9,809 คน ดำเนินการแล้ว 4,464 คน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จัดฝึกอบรมสาขาแมคคาทรอนิกส์ ดำเนินการแล้วจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน ขณะนี้กำลังฝึกรุ่นที่ 5 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานในสังกัดสถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 4 หรือดูกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดการฝึกอบรม.


สนับสนุนเนื้อหาจาก : เดลินิวส์