การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร สร้างความโปร่งใสให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

0
2435

” การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มนึกถึงเป็นอันดับแรกแต่แท้ที่จริงแล้ว มันกลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งต้นทุนทางธุรกิจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ”


ารปลอมปน คือหัวข้อสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร เพื่อสร้างความโปร่งใสให้แก่ภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงความไว้เนื้อเชื่อใจจากกลุ่มลูกค้า แต่กระนั้น ก็ยังมีข่าวความเสียหายจากการพบสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มออกมาอยู่เสมอ

ผู้ผลิตทุกระดับควรใส่ใจเฝ้าระวังทุกด้านเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ซึ่งแม้แต่ผู้ผลิตในธุรกิจระดับเล็ก ก็จำต้องมีกระบวนการด้านความปลอดภัย และ การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร มากมายหลายขั้นตอน เช่นเดียวกับผู้ผลิตรายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของตนดำเนินไปตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัย

Food-Safety-Dection-2

ดยสิ่งปลอมปนในอาหารนั้นหมายถึงชิ้นส่วน หรือสิ่งของซึ่งไม่ใช่อาหารที่ปะปนเข้ามาในระหว่างหรือหลังกระบวนการผลิตโดยบังเอิญหรือตั้งใจ ตัวอย่างเช่น แก้ว พลาสติก หรือสัตว์รบกวนเช่น แมลง ที่ติดมาระหว่างการผลิต โดยกว่า 60% ของหัวข้อการร้องเรียนเรื่องอาหารจากผู้บริโภคในอังกฤษและยุโรป พบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งปลอมปนในอาหารทั้งสิ้น ซึ่งความเสียหายที่ตามมาไม่ใช่เเค่เรื่องของความรู้สึกผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังอาจร้ายแรงถึงขั้นความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้บริโภคตามมาอีกด้วย ทำให้ผู้ผลิตต้องมีการเรียกสินค้ากลับมาทำลายทิ้งหรือตรวจสอบอีกครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลา ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของแบรนด์

 

การจะเลือกระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน-ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารได้นั้นมีอยู่หลากหลายประเภท

ตั้งแต่ระบบตรวจจับแบบง่ายๆ ที่มีราคาไม่สูงนัก ไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนและราคาแพง ทั้งระบบที่มีกระบวนการร่อนผ่านตะแกรง ระบบตรวจจับโดยแม่เหล็กและสายตา รวมไปถึงเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมแพทย์ ที่นำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อย่างเอ็กซเรย์ เทคโนโลยีอุลตร้าซาวด์ ที่ช่วยให้การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหารดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลพลอยได้จากการใช้ระบบตรวจจับเหล่านี้คือช่วยให้ผู้ผลิตสามารถค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนผลิตออกมาไม่ตรงตามมาตรฐาน เช่นรูปทรง ขนาด หรือช่วยให้ผู้ผลิตค้นพบความเสียหายบนตัวผลิตภัณฑ์ที่มองข้ามไป ก่อนส่งไปถึงมือผู้บริโภค ในปัจจุบันระบบตรวจจับบางระบบสามารถตรวจสอบถึงประเภทของสารเคมี ซึ่งจำเป็นอย่างมากในไลน์ผลิตอาหารคลีน หรือ Safety Foods ทั้งหลายที่ต้องใช้ส่วนผสมที่ปลอดสารบางประเภทอย่าง กลูเตน ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือเป็นส่วนผสมต้องห้ามในข้อกำหนดการผลิต เป็นต้น

ดังนั้นแล้วหากผู้ผลิตตั้งเป้าสินค้าของตนไว้ว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือมีความปลอดภัย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้า การมองหาระบบ การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร ที่เหมาะสมกับไลน์ผลิตที่ดำเนินการอยู่นั้น จึงเป็นปัจจัยแรกๆ ที่ผู้ผลิตควรให้ความใส่ใจลงทุน เพื่อวางพื้นฐานและป้องกันด้านภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคธุรกิจของตน


sourcewww.newfoodmagazine.com