แอฟริกา กลายเป็นแหล่งขับเคลื่อนสำคัญของตลาดเบียร์โลก

0
626

ากการบริโภคเบียร์ที่มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทาง Canadean คาดว่าในปี 2563 อัตราการบริโภครวมทั้งทวีปราว 37,000 เฮคโตลิตร ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นนี้ Piyumika Jayasena นักวิเคราะห์ตลลาดเห็นว่าเป็นเพราะแอฟริกามีการเจริญเติบโตของมวลรวมทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอัตราของ GDP การขยายตัวของย่านชุมชนเมืองและประชากรในวัยทำงาน เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจีนและอินเดีย ซึ่งช่วยส่งเสริมการขยายตัวของตลาดอุปโภค-บริโภค รวมถึงตลาดเบียร์ให้มีการเติบโตมากขึ้น

Africa Beer Rate

ลาดเบียร์รายใหญ่ที่สุดของแอฟริกา คือ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย และแองโกลา ตามลำดับ แต่เมื่อดูจากการบริโภคในรายหัวประชากรแล้ว กลับพบว่าประเทศขนาดเล็ก แต่มีอัตรา GDP สูงอย่าง เซเชลส์ อีควาทอเรียลกินี และกาบอง กลับมีกำลังในการซื้อมากกว่า โดยคาดว่าอัตราการบริโภครายหัวของ 3 ประเทศหลัง จะพุ่งขึ้นเป็น 100 ลิตร /คน/ปี ในช่วงปี 2563 ในขณะที่อีกหลายประเทศก็มีอัตราการบริโภคเบียร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดคือ แซมเบีย โดยคาดว่าน่าจะมีการเติบโตสูงถึง 5% ในช่วง 5 ปีนี้

Jayasena ออกมาอธิบายถึงสาเหตุการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ว่า เป็นเพราะผู้ผลิตท้องที่มีการพัฒนาการผลิตเบียร์พื้นบ้านเข้าไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น และเข้ามาแข่งกับบรรดาแบรนด์พรีเมียมในท้องตลาด ซึ่งยิ่งเป็นการสร้างความคึกคักให้ตลาดเบียร์ในภูมิภาคนี้มากขึ้น

แต่ Jayasena เตือนว่า ปัญหาการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคภายในทวีป ปัญหาการเมืองที่ไม่มั่นคงในหลายประเทศ อัตราภาษีนำเข้าสินค้าที่สูงลิ่ว และปัญหาเรื่องโรคระบาดเช่น เชื้ออีโบลา ต่างคืออุปสรรคสำคัญในการขยายตลาดเบียร์เข้าสู่ภูมิภาค ถึงกระนั้น Jayasena ยังคงมองว่าในตลาดแอฟริกายังคงมีโอกาสทางธุรกิจอยู่อีกมากมาย เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ที่มีอยู่มากมายในทวีปเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น

Africa Beer Rate