“รสไทยแท้” มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดสากล

0
2252

ายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ สถาบันอาหารได้รับงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานโครงการ “ยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World)” เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทย ให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหาร “รสไทยแท้” โดยการให้การรับรองมาตรฐาน “รสไทยแท้” ให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก เป็นการยกระดับอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางขึ้น

โครงการดังกล่าวมีแนวทางการทำงานที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ได้กำหนดมาตรฐานอาหาร “รสไทยแท้”

ไว้แล้ว 13 เมนู แบ่งเป็น อาหารคาว 11 เมนู ได้แก่ ส้มตำไทย ผัดไทย กะเพราหมู ต้มยำกุ้งน้ำใส ต้มยำกุ้งน้ำข้น มัสมั่นไก่ สะเต๊ะไก่ ลาบหมู ต้มข่าไก่ พะแนงเนื้อ แกงเขียวหวานไก่ และอาหารหวาน 2 เมนู ได้แก่ ทับทิมกรอบ และข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้ ในปีนี้จะเพิ่มอีก 5 เมนู ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการในการกำหนดเมนูใหม่

ดยการสอบถามและสัมภาษณ์ร้านอาหารในประเทศและต่างประเทศจำนวน 40 ร้าน เน้นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คาดว่าจะทราบผลภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นสถาบันอาหารจะได้ร่วมกำหนดสูตรกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยในการปรุงและทดสอบโดยการชิมและดมกลิ่น และผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมาช่วยในการตรวจวัดคำนวณค่ากลิ่นรส และรสชาติค่าความเผ็ด ความเค็ม ความหวาน ความเปรี้ยว และอูมามิ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลใช้เป็นค่ามาตรฐานในการอ้างอิงจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองมาตรฐาน

 


 sourcewww.smartsme.com