มาเลเซียนำเข้าอาหารจากทั่วโลกมากเกินจำเป็น เหตุเพราะการพัฒนาอย่างเร่งรุด

0
1015

ากการสืบค้นข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของ กระทรวงอุตสาหกรรมการเกษตรแห่งมาเลเซีย พบว่า เมื่อปี 2558 มาเลเซีย ได้นำเข้าอาหารจากคู่ค้านานาชาติ จำนวน 120 ประเทศ คิดเป็นจำนวนที่สูงถึง 4.54 หมื่นล้านริงกิต หรือเท่ากับ 1.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยอาหารที่นำเข้ามา ยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มาเลเซียสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ เช่น มันเทศ หัวหอม มะเขือเทศ และพริก โดยนำเข้าจากทั้งประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย รวมถึงสิงคโปร์อีกด้วย ซึ่งทางเลขาของสมาคมผู้บริโภคแห่งมาเลเซีย Paul Selvaraj ได้มีการรายงานเรื่องนี้ถึงทางรัฐบาลมาเลเซีย โดยเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อลดการนำเข้าสินค้าอาหารลง ให้เหลือเพียงสินค้าที่มีความจำเป็นเท่านั้น

โดยนาย Selvaraj ได้แสดงความเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพราะมาเลเซียพึ่งพาการนำเข้าอาหารมากเกินไป ส่งผลให้ราคาอาหารในมาเลเซียพุ่งสูงขึ้น ทั้งๆ ที่ในความจริงแล้ว มีอาหารเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่มาเลเซียยังไม่สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอ เช่น ผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร และยังตำหนิว่าเป็นผลจากการที่รัฐบาลหันไปสนใจเร่งการพัฒนาการเกษตรกรรมไปสู่รูปแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น จนมองข้ามความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไป ซึ่งในเรื่องนี้ นาย Selvaraj ชี้แนะว่า รัฐบาลมาเลเซียควรให้ความสนใจหันมาส่งเสริมด้านกำลังการผลิตของผลผลิตเกษตรภายในประเทศให้มากขึ้น ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นการผลิตและคุ้มครองให้แก่เกษตรกรภายในประเทศ