กิจกรรม “FoodLab Camp ครั้งที่ 3 “

0
924

 

หัวข้อ
“Innovation Functional Beverages” (Joint Health,High Cholesterol and Digestion Health)
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามได้ที่ http://www.asiafoodbeverage.com/1724/
หรือโทรสอบถาม 092-4935698
? และลงทะเบียนได้ทาง http://gg.gg/a2o63 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัคร
? รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ท่านเท่านั้น ❗