ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา The Future of food and beyond 2018

0
1684

สัมมนาในหัวข้อ ”The Future of Food and Beyond 2018” จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Pullman Grande Sukhumvit

สนับสนุนโดย

Platinum Sponsor : VEGA                                                                                            Co-Sponser : IPS International Co.,Ltd.  และ Reed Tradex Company Limited                        จัดโดย : บริษัท ไอ พี อาร์ ไอ จำกัด , นิตยสาร Asia Food Beverage Thailand

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากผู้บรรยายที่มากความสามารถ โดยได้รับเกียรติจาก

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา (หน่วยวิจัยเครือข่าย) และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ ” Thailand FOOD 4.0 Agency ไทยแลนด์ ฟู้ด 4.0 อนาคตใหม่และความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ” New Trend For Food Innovation 4.0อัพเดทเทรนด์มาแรงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ผู้บริโภค 4.0 ”

คุณกรกรี ศรีสุขสมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ Food packaging 4.0 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารทางเลือกในยุค 4.0

คุณวิศรุต สุวรรณา Senior Innovation Developer National Innovation Agency, Thailand ร่วมบรรยายในหัวข้อ ” Future technologies and innovation in food processing เทคโนโลยีอนาคตและนวัตกรรมใหม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตอาหาร ”

คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายในหัวข้อ ” Consumer trends changing food and beverage landscape ภูมิทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแนวโน้มในอนาคต ”

Mr.Sombat Tuntiwong Managing Director – VEGA Instruments Co.,Ltd. Thailand. ร่วมบรรยายในหัวข้อ ” New radar solution for the Food industry ”

และช่วงการสนทนาพิเศษ ในหัวข้อ Food trend for consumer 4.0 panel discussion ได้รับเกียรติจาก      คุณเจนนิสา คูวินิชกุล ประธานกรรมการบริษัทแคนดี้ เครป จำกัด , คุณณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด และ Mr. Alexander Felde  Managing Director , foodpanda

รวมทั้งได้รับเกียรติจากดร.กัณณพนต์ โล่เพชรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

บรรยากาศภายในงาน 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ 

Facebook : Asia Food Beverage Thailand