คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์สายบรรจุของคุณอย่างไร?

0
1079

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มปัจจุบันเผชิญกับอัตรากำไรที่หดตัว และยากต่อการทำกำไรต่อเงินทุนในขณะเดียวกันผู้ผลิตต้องพยายามรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องแบรนด์ของตนและรักษาสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่น APAC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม  F&B ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดต่อสายการบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยการวัดการตรวจสอบและการวิเคราะห์เครื่องและ KPIs ประสิทธิภาพของสายการผลิต ลดการหยุดชะงัก ลดขยะและปรับปรุงอัตราความเร็วของสายการผลิต

ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นการผลิตได้แบบเรียลไทม์ 

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตนี้คือความสามารถในการมองเห็นการผลิตของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถเห็นกระบวนการผลิต และการทำงาน เนื่องจากว่า หากคุณไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติงานและควบคุมการสูญเสียได้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียการพัฒนาปรับปรุงได้ เพิ่มขีดความสามารถด้วยการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในเมตริกและ KPIs เช่น Overall  Equipment Effectiveness ประสิทธิผลของอุปกรณ์ (OEE) ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์และสาเหตุของการหยุดชงักและการเกิดของเสียด้วยข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหรือการควบคุมช่วงเวลา (Short Interval Control SIC) ในขบวนการบรรจุภัณฑ์ โอเปอร์เรเตอร์ต้องให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันปัญหาการติดคอขวด การคำนวณ OEE กับทุกส่วนของระบบจะช่วยลดปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการขาดการวางแผนที่ดี เมื่อโอเปอร์เรเตอ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ SIC ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนต่อไปคือ การมองเข้าไปให้ถึงกระบวนการวัดประสิทธิภาพในอดีต ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้เห็นถึงภาพและสาเหตุของปัญหา ข้อมูลนี้จะช่วยให้เข้าถึงสาเหตุที่เป็นอุปสรรคของการผลิตซึ่งช่วยเกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อทราบถึงสาเหตุและช่วยการวางแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างแม่นย้ำ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง New Belgium Brewing บริษัทผู้นำในสหรัฐอเมริกา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 30% เมื่อได้ปรับใช้เทคโนโลยี SIC ในการพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงและการพัฒนาโครงการ green belt ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนั่นเอง


How do you improve the performance of your packaging line equipment?
F&B manufacturers today face tight margins, which make it more difficult to justify capital investments. At the same time, manufacturers must continue to grow market share while protecting their brandequity, especially in fast-growing markets such as APAC. F&B companies can maximize performance ofexisting packaging lines by measuring, monitoring and analyzing machine and line performance KPIs to reduce downtime, minimize waste and systematically improve line throughput rate.

Empowering operators with real-time production visibility One of the first and most important steps in the process is gaining visibility into how your production equipment is operating. After all, if you don’t measure your performance and losses you cannot
improve. Empowering your operators with real-time visibility into metrics and KPIs such as Overall Equipment Effectiveness (OEE) and the main reasons for current downtime and waste provides themwith insights they can leverage for rapid continuous improvement or short interval control (SIC).

In packaging lines, operator attention and actions must be focused on line bottlenecks. Calculating OEE across multiple equipment in a line requires advanced solutions with line modeling and bottleneck determination.

This especially important because bottleneck position can dynamically change due to unplanned events or after one bottleneck is resolved. As operators start to work in a closed loop SIC, the performance shift to shift will dramatically improve. Advanced analytics drive continuous improvement The next step is to take a deeper dive into your metrics and performance history data. Advanced analytics provide greater insights into the root causes of high and low performance. This provides decision-making support for implementing change or further investments. In-depth manufacturing
operations management puts those performance metrics in extended operational planning and execution context. This allows operators to more holistically determine the root causes impacting operational performance, and to adjust accordingly towards operational excellence.

As an example, New Belgium Brewing, the largest US craft brewer, was able to increase the output of their packaging plant by 30%. They did this with a focus on visibility for operators for SIC, improved maintenance staffing and 2-years of continuous improvement green belt projects based on data from their digital performance management system.

Reduce quality losses and secure food safety Another component that drives waste is the quality of finished goods labeling. One of the leading causes of recalls today is mislabeling. As you know, a recall can lead to costly fines, reputation damage and loss of market share. Consider investing in a solution that conducts 100% label checks to ensure the right
label is put on the package. Label assurance systems can not only provide that verification, but can be extended to reject mislabeled products and integrated with the line performance solutions discussed above, giving operators and supervisors a single window into running all aspects of the line. Simply put, label assurance ensures the right product is in the right packaging. To learn more, download the Whitepaper “Labeling Inspection and Validation in a Time of Compliance” at https://software-solutions.schneider-electric.com/label-assurance.