โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

0
1529
โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
http://thaifood.org/?p=2344