11 แบรนด์ชั้นนำผู้ค้าปลีกและ บริษัท บรรจุภัณฑ์ ประกาศจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ภายในปี พ.ศ. 2568

0
1282

มูลนิธิ The Ellen MacArthur Foundation ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่คิดทบทวนและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นผ่านกรอบของเศรษฐกิจแบบ Circular Economy ได้ประกาศในการประชุม World Economic Forum ปี 2018 ที่ เมืองดาวอสว่า ขณะนี้มีจำนวนบริษัทชั้นน้ำด้านธุรกิจผู้ค้าปลีกและ บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำให้คำมั่นว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปีพ. ศ. 2525 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 11  บริษัทแล้ว คือ  Amcor, Ecover, Evian, L’Oréal, Mars, M & S, PepsiCo, บริษัท Coca-Cola, Unilever, Walmart และ Werner & Mertz ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายพลาสติกบรรจุภัณฑ์กว่า 6 ล้านตันต่อปี  โดยแต่ละบริษัทได้ประกาศนโยบาย ดังนี้

 • Amcor ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกที่ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อนำมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในปี 2568 และปรารถนาที่จะเป็น “บริษัท ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของโลก”
 • Coca-Cola วางแผนที่จะเก็บและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่จะจำหน่ายภายในปี พ.ศ.2573 และจะทำให้บรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคทั้งหมดสามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2568
 • Evian ให้คำมั่นว่าจะผลิตขวดพลาสติกทั้งหมดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ภายในปีพ. ศ. 2568 เพื่อเสนอขายให้กลายเป็นตราสินค้า circular brand
 • Ecover วางแผนที่จะใช้พลาสติกรีไซเคิล 100% ในขวดทุกขวดในปี 2563 เพื่อใช้เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่จากฝาขวดและเพื่อทดลองใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลได้ภายในปี 2563
 • L’Oréal มุ่งมั่นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดที่บรรจุได้สามารถนำไปรีไซเคิลรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ภายในปี พ.ศ. 2568
 • Mar มีเป้าหมายที่จะนำบรรจุภัณฑ์มารีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2568
 • M & S วางแผนที่จะทำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดรีไซเคิลได้อย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักรภายในปี พ.ศ. 2565
 • PepsiCo ให้คำมั่นว่าจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ 100% เพื่อนำไปรีไซเคิลทำปุ๋ยหมักหรือย่อยสลายได้ภายในปี 2568
 • ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยได้อีกภายในปี พ.ศ. 2568
 • Walmart กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์แบรนด์ Private Brand ทั้งหมดจะสามารถรีไซเคิลได้ภายในปีพ. ศ. 2568
 • กลุ่ม Werner & Mertz มุ่งมั่นที่จะใช้พลาสติกรีไซเคิล 100% ในบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2568

ที่มา : แปลจาก เว็บไซด์ 2degreesnetwork.com