อบรม : การนำเข้าส่งออกแบบมืออาชีพในยุค 4.0

0
1118

เปลี่ยนแนวคิดของการนำเข้า-ส่งออกที่เป็นเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เข้าใจได้ภายใน 1 วัน ด้วยการอบรบ

? “การนำเข้าส่งออกแบบมืออาชีพในยุค 4.0”

กับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

?วันอบรม : พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (1วัน)
เวลา : 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ : โรงแรม Arize Hotel Sukhumvit
วิทยากร : อาจารย์นาฏยา ศรีหาบุตร
ค่าใช้จ่าย : 3,990 บาท / ท่าน

?หลักสูตรเหมาะสำหรับ
– ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า
– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง
– ผู้สนใจทั่วไป

#โปรโมชั่นพิเศษ!! เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาพิเศษ (จากปกติท่านละ 3,990 บาท)
มา 1 ท่าน ราคาท่านละ 3,800 บาท
มา 2 ท่าน ราคาท่านละ 3,600 บาท
มา 3 ท่าน ราคาท่านละ 3,333 บาท
มา 4 ท่าน ราคาท่านละ 3,200 บาท

สมัครเข้าอบรมได้ที่ 065-056-9697 (คุณเก๋)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2PGR2p9