สีผสมอาหารที่มาจากสีธรรมชาติ Coloring Foods in Natural Ways

0
3647

ารจะทำให้อาหารเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค นั้น สีก็มีส่วนสำคัญ เพราะช่วยให้อาหารดูน่า รับประทานมากยิ่งขึ้น การใส่สีลงในอาหารนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีบันทึกครั้งแรก ในการใช้กับไวน์ ในอดีต สีที่ใช้เติมลงในอาหาร มักใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่างๆ ในเวลาต่อมา เซอร์- วิลเลียม เฮนรี เพอร์กิน ได้คิดค้นสีสังเคราะห์ขึ้น เป็นครั้งแรก ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ ใช้สีสังเคราะห์แทนที่สีจากธรรมชาติ และได้ ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในเวลาต่อมา จวบจนปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติที่ติดสีง่าย สว่าง และคงทน เมื่อใช้ในอาหาร นอกจากนี้ ยังหาได้ง่ายและมีต้นทุนตำอีกด้วย

สีก็มีส่วนสำคัญ เพราะช่วยให้อาหารดูน่า รับประทานมากยิ่งขึ้น

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยยังคงเป็นที่ ถกเถียงกันอยู่ในการใช้สีสังเคราะห์หลายๆ ชนิด ในบางชนิดก็ตรวจพบความเป็นพิษและ ได้ถูกสั่งห้ามใช้ในอาหารไปแล้ว นั่นทำให้ ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ เริ่ม ตื่นตัวและหันมามองหาสีที่มาจากธรรมชาติ มากขึ้นเรื่อยๆ เหตุนี้เอง จึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับสีสำหรับใส่ในอาหารจากธรรมชาติกัน มากยิ่งขึ้น และถูกนำมาใช้ในการผลิตอาหาร กันอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา