Efficient Hub For Relief Measures

0
1697

ศูนย์กลางแห่งใหม่ในการกระจายสินค้า ไปทั่วโลกในกรุงโคเปนเฮเกนเป็นอาคารที่ สร้างสำหรับคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ครอบคลุม ทั่วโลกของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) โดยมี SSI Schaefer เป็นผู้รับเหมา ที่รับหน้าที่ดูแลการออกแบบการลำเลียงสินค้า แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและการทำงาน ร่วมกันของระบบต่างๆ อย่างฉลาด ซึ่งพร้อม ทำงานและมีประสิทธิภาพสูงในการจัดส่ง สินค้าไปยังพื้นที่ขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติแบบครบวงจรนี้มี พื้นที่หยิบสินค้าแตกต่างกัน โดยแต่ละพื้นที่ใน อาคารจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันและสามารถ วางพาเลทได้ 36,000 พาเลท สำหรับการเก็บ แบบที่วางพาเลทลึกสองชั้น (Double-deep Storage) สำหรับการขนส่งพาเลทภายในคลัง สินค้านั้น SSI Schaefer ได้ติดตั้งระบบราง ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้อมรอบความยาว ประมาณ 450 เมตร ด้วยตัวเลื่อนทั้งหมด 44 ตัว ทำให้ระบบรางนี้ช่วยให้การขนส่งพาเลท ภายในคลังสินค้าที่สลับซับซ้อนเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว