The Drive Towards Automated Logistics Systems in Asia

0
1255

ระบวนการจัดการคลังสินค้านั้นถือเป็น กุญแจสำคัญสำหรับทุกๆ โรงงานผลิต และ เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ ที่ธุรกิจจะ ต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสม กับการดำเนินงานใน          โลจิสติกส์ เพื่อช่วยลด ต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไร โดย ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) นั้น ก็เป็นโซลูชันหนึ่งสำหรับ การลำเลียงวัสดุที่ได้รับความนิยมมากว่า  ทศวรรษแล้ว แต่ในเอเชียกลับยังมีการนำมา ใช้งานอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับฝั่งยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา

 

สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจยังลังเลที่จะนำระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับโลจิสติกส์นั้น ก็น่าจะมาจากมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการติด ตั้งเริ่มต้น บวกกับค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษา ที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง แต่จากตัวอย่าง ในอดีตก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การติดตั้ง ASRS สามารถการันตีถึงผลประโยชน์ที่จะ ได้รับได้อย่างชัดเจน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว บริษัท จะได้รับความคุ้มค่าในการลงทุนในเวลา ประมาณ 3-5 ปี

ในเอเชียเองนั้น มีการแข่งขันอยู่ในทุกหนแห่ง และการแข่งขันนี้ก็อาจจะกลายเป็นภัยคุกคาม ต่อความอยู่รอดของธุรกิจเลยก็ว่าได้ แต่ ASRS นั้นสามารถช่วยผู้ผลิตให้รับมือกับสถานการณ์ เหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันทางธุรกิจที่ เพิ่มสูงขึ้น ค่าแรงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการ เรยี กรอ้ งความปลอดภัยและมาตรการควบคุม
ต่างๆ ที่ต้องเข้มงวดขึ้น

เพิ่มความเร็วในการทำงาน

การเพิ่มผลผลิตกลายมาเป็นกุญแจสำคัญใน การเอาชนะคู่แข่ง และนั่นเองที่ทำให้ผู้นำทาง ธุรกิจรายต่างๆ ต้องเดินหน้าผลิตสินค้าให้ได้ มากขึ้นในเวลาและพื้นที่ที่มีจำกัด ซึ่งหากเทียบ กับรถโฟล์คลิฟท์แล้ว ระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติ สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ามาก โดยเทคโนโลยี นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลำเลียงสินค้า ด้วยความเร็วที่มากกว่าโฟล์คลิฟท์โดยเฉลี่ย ถึง 2 เท่า เพียงแค่การติดตั้งสายพานลำเลียง ก็จะทำให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการ ทำงานลงได้ถึง 30%

นี่จึงทำให้ผู้ผลิตสามารถจัดการกับกระบวนการ จัดเก็บสินค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น และ คลังสินค้าก็มีความเร็วเพียงพอที่จะทำงาน ควบคู่ไปกับความเร็วของระบบการผลิต สินค้าอัตโนมัติได้ทัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ธุรกิจ สามารถจัดการและดำเนินการผลิตในออเดอร์ ที่มีปริมาณมากขึ้นได้ในพื้นที่และเวลาที่ กำหนด

ค่าแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในปัจจุบันที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่กับปัญหา ค่าแรงนั้น การใช้ระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเป็น อีกทางออกหนึ่งสำหรับบริษัทที่กำลังมอง หาวิธีการลดกระบวนการที่พึ่งพิงแรงงานคน  ลง เมื่อได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาผนวกใน กระบวนการแล้ว เครื่องจักรก็จะสามารถเข้า มาทำงานในส่วนที่ไม่จำเป็นแทนแรงงาน คนได้

นอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากค่าแรง ที่สูงขึ้นแล้ว การนำระบบอัตโนมัติเข้ามา ใช้แทนแรงงานคนยังสามารถช่วยให้ธุรกิจ ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการ
ทำงาน เพราะคนสามารถทำงานได้ในเวลา จำกัด และเมื่อกระบวนการจัดการคลังสินค้า ทำงานร่วมกับเครื่องจักรการผลิตแล้ว นั่น หมายความว่าผู้ผลิตจะสามารถเดินการผลิต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วันเลยทีเดียว อันจะทำให้ผลิตผลของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็น ได้ชัด จึงช่วยยกระดับสถานะของบริษัทใน อุตสาหกรรมได้

นอกจากนี้ การควบคุมโลจิสติกส์ด้วย คอมพิวเตอร์ยังสามารถลดปัญหาต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น การติดโค้ดที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้ อาจทำให้ผู้ผลิต ต้องสูญเสียเวลาอันมีค่า หรือแม้แต่เงิน ที่ต้องจ่ายไปเพื่อทำการแก้ไข

มองในมุมความปลอดภัย

รถโฟล์คลิฟท์ในคลังสินค้าทั่วไปนั้นอาจก่อให้ เกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในคลังสินค้าที่มี การทำงานพลุกพล่าน ซึ่งจะมีรถโฟล์คลิฟท์ขับ เข้าออกอยู่เนืองๆ และสำหรับบริษัทที่ต้องขน สินค้าชิ้นใหญ่นั้น ก็อาจจะไปบดบังสายตาของ ผู้ขับขี่ได้ การใช้อุปกรณ์ขนส่งสินค้าอัตโนมัติ เช่น สายพานลำเลียง พาหนะขนส่ง (Shuttle Vehicle) หรือ RGV นั้นจะสามารถช่วยแก้ไข ปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากพาหนะเหล่านี้ มีเส้นทางการวิ่งที่ตายตัว รวมทั้งในพื้นที่ที่มี การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติอยู่นั้น โดยปกติแล้ว จะไม่อนุญาตให้คนเข้าไปทำงานในบริเวณนั้น ได้ตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยที่บังคับใช้

ระบบอัตโนมัติสร้างความสำเร็จ

เอเชียได้กลายเป็นฐานการผลิตที่ดึงดูดให้ผู้ ประกอบการเข้ามาตั้งโรงงานผลิต อันเนื่องจาก เหตุปัจจัยของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่รวดเร็ว และแข็งแกร่ง และดูเหมือนจะไม่ได้ รับผลกระทบจากปัญหาในยุโรปและสหรัฐ

 

 


The Drive Towards Automated Logistics Systems in Asia