แอฟริกากำลังเป็นตลาดใหม่ของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

0
1400

เว็บไซต์สื่อสากล The Guardian ได้รายงานว่าแอฟริกากำลังกลายเป็นตลาดเกิดใหม่ของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภคและเกษตรกรต้นน้ำ

สืบเนื่องจากจากการเติบโตของธุรกิจการเกษตรในแอฟริกายุคปัจจุบัน ยังคงประสบกับปัญหาระบบการขนส่งที่ล้าหลัง และการหาคู่ค้าที่ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรต้องสูญเสียผลลิตไปมากมายก่อนที่จะวางจำหน่ายสู่ท้องตลาด นอกจากนี้ การขนส่งที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพ ทำให้ผลผลิตส่วนใหญ่เกิดการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง

ที่เคนย่า นักธุรกิจท้องถิ่นที่ชื่อ Winston Wachanga ได้ก่อตั้งบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Kitchen Soko ขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรในเคนย่าราว 80 ราย ไปสู่ประตูหน้าบ้านของผู้บริโภคโดยตรง ด้วยระบบการขนส่งที่มีคุณภาพซึ่งทำให้ตัวสินค้ามีความปลอดภัย โดยผู้ซื้อยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรรายที่ตนต้องการได้ โดยทางบริษัทฯ เน้นกลุ่มลูกค้าชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตซึ่งกำลังเติบโตขึ้นในเคนย่า และมีความต้องการทั้งในด้านความสะดวกสบาย รวมถึงมีวิถีชีวิตที่รีบเร่งเหมือนกับผู้บริโภคส่วนอื่นของโลก

และในมุมของผู้ผลิต ระบบการค้าแบบใหม่นี้ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าให้กับเกษตรกร รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการเพาะปลูกอีกด้วย

เนื่องจากผู้ค้าปลีกออนไลน์จะรับซื้อผลผลิตคุณภาพสูงในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากมีการจัดสรรระบบที่ดี ธุรกิจการเกษตร จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมากในแอฟริกา ซึ่งจะเห็นได้จาก ธุรกิจรูปแบบเดียวกันกำลังผุดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ของแอฟริกา เช่น GroceWheels ในประเทศรวันดา แอฟริกากลาง หรือ Farm Fresh ในประเทศแกมเบีย                                                               ซึ่งกำลังขยายกิจการไปยังประเทศอื่นในแถบแอฟริกาตะวันตก

จากการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจของ McKinsey เมื่อปี 2556 พบว่า ธุรกิจ E-commerce ในแอฟริกา จะเข้ามาครองพื้นที่ในตลาดค้าปลีกของทวีปนี้ราว 10% ในปี 2568 อย่างไรก็ตาม Omair Ansari นักวิเคราะห์ตลาดเกิดใหม่ของ Renaissance Capital สถาบันการเงินเพื่อการลงทุน เตือนว่า การเติบโตภาคธุรกิจค้าปลีกออนไลน์นี้จะดำเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้เวลาในการสร้างผลกำไร เนื่องจากผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตยังคงมีจำนวนน้อยอยู่ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต โลจิสติกส์ ระบบบัตรเครดิต และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ยังต้องการการพัฒนาอยู่อีกมาก

Source: http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/11/internet-veg-box-schemes-africa-kenya-rwanda-gambia-farming