(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเชิญสมัครเข้าฟังการเสวนาครั้งที่ 4 ในหัวข้อ : ระดมโอกาสพลิกฝ่าวิกฤติ COVID-19 ผ่านวิสัยทัศน์ผู้นําด้าน การบริการและค้าปลีกอาหาร

0
1206

📢📢 ร่วมเข้าฟังเสวนาออนไลน์รูปแบบ DESIGN THINKING ภายใต้หัวข้อ VIRTUAL DESIGN THINKING FOR FOOD SECTOR ระดมสมอง วิสัยทรรศน์รอบด้าน ผ่านเสาหลักในภาคส่วนสําคัญอุตสาหกรรมอาหาร มาร่วมกันสร้างสรรค์ การร่วมมือ สู่โอกาสบน NEW NORMAL ให้อุตสาหกรรมอาหารไทยเข้มแข็ง

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.15 น.

‼️‼️พบกับการเสวนาครั้งที่ 4 ในหัวข้อ : ระดมโอกาสพลิกฝ่าวิกฤติ COVID-19 ผ่านวิสัยทัศน์ผู้นําด้าน การบริการและค้าปลีกอาหาร #4

พบกับแขกรับเชิญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

➡️ ผศ. ดร. วรีสา ชูวัฒนากูล
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

➡️ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธานกรรมการบริหาร วี ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

➡️ คุณนฤทธิ์ อินทรัตน์
COO of Freshket

➡️ เชฟขุน ขุนกลางขุขันธิน
Chef / Founder Trust Me I’m Chef , Gyudon House

➡️ เชฟโอ อนัย พจน์อารีย์
TASTEBUD Flavor & Food Designer Specialist
หุ้นส่วนและเจ้าของร้านทรีคริปเปอร์

ลงทะเบียนฟรี : https://bit.ly/34TI6G5

💻สามารถร่วมฟังสัมมนาได้จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
📞สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0624570804

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.asiafoodbeverage.com/4118/

#TASTEBUDLAB #KITCHENINCUBATOR #FutureFoodNetwork #asiafoodbeverage #kökprojekt #AFB #Covid19 #FOODSECTOR #อาหารและเครื่องดื่ม #โควิด19 #ระดมโอกาสพลิกฝ่าวิกฤติCovid19