Tuesday, April 20, 2021

Streamlined Logistics for Cold Chain Storage

0
ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร แช่เยือกแข็งเพิ่มมากขึ้น ผนวกกับภาวะตลาด ที่มีการแข่งขันสูงส่งผลให้ได้ผลกำไรไม่มาก เท่าที่ควร จึงเป็นสาเหตุให้ต้องหาแนวทาง ในการปรับปรุงซัพพลายเชนอุณหภูมิแช่แข็ง ด้วยวิธีการย่นเวลา เพิ่มความถูกต้องของ ออเดอร์ และรักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้ ให้ได้ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้าปลีก ทั้งหมดนี้ทำให้ ทั้งผู้ผลิตอาหาร ผู้ขนส่งกระจายสินค้า และ ผู้ค้าปลีก ต่างหันมาใช้คลังสินค้าอัตโนมัติแบบ Deep-Freeze แทนที่การใช้แรงงานคนที่ต้องทำงานในสภาพอุณหภูมิติดลบอย่างแต่ก่อน อุปสรรคที่ต้องเจอเมื่อเก็บในอุณหภูมิตำ Streamlined Logistics for Cold Chain Storage เมื่อพิจารณาถึงคลังสินค้าที่ไม่ใช่ Deep-Freeze แล้ว พบว่าการใช้แรงงานคนทำงาน ในคลังสินค้าอุณหภูมิติดลบนั้น มักก่อให้เกิด ความเสียหายกับตัวสินค้า เกิดความผิดพลาด ในการหมุนเวียนสินค้า และมีปัญหาการเติม สินค้าผิดประเภท ซึ่งนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อ การผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว...

The Drive Towards Automated Logistics Systems in Asia

0
กระบวนการจัดการคลังสินค้านั้นถือเป็น กุญแจสำคัญสำหรับทุกๆ โรงงานผลิต และ เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ ที่ธุรกิจจะ ต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสม กับการดำเนินงานในโลจิสติกส์ เพื่อช่วยลด ต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไร โดย ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) นั้น ก็เป็นโซลูชันหนึ่งสำหรับ การลำเลียงวัสดุที่ได้รับความนิยมมากว่า  ทศวรรษแล้ว แต่ในเอเชียกลับยังมีการนำมา ใช้งานอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา สิ่งแรกที่ต้องคิดคือต้นทุน The Drive Towards Automated Logistics Systems in Asia สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจยังลังเลที่จะนำระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับโลจิสติกส์นั้น ก็ น่าจะมาจากมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการติด ตั้งเริ่มต้น บวกกับค่าใช้...
- Advertisement -

Recent Posts