Tuesday, October 27, 2020

การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่บอบบาง Fragile Goods Delivered Intact

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพสูงขนาดไหน แต่การขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าให้ตรงเวลา ปลอดภัย ไม่มีความเสียหาย และยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้นั้น ก็ยังคงเป็นความท้าทายทางด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของทุกบริษัท สินค้าที่เปราะบางมักจะเน่าเสียง่าย มีขนาดไม่พอดีกับบรรจุภัณฑ์ หรือแตกหักได้ง่าย นั่นนำมาซึ่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการขนส่งของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs แต่ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ การวิจัยตลาด การพึ่งพาเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของลูกค้า การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่บอบบาง (Fragile Goods) เหล่านี้ย่อมมีทางออกได้ โดยแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่...

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกใหม่ ช่วยรักษาความสดของสินค้า

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอาหาร แต่การขนส่งอาหารบางประเภทนั้น จำต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีคุณสมบัติถ่ายเทอากาศได้ดี ในขณะที่วัสดุกระดาษลูกฟูกเองก็ยังมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติอยู่มาก การพัฒนาตัวกระดาษลูกฟูกให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ประกอบการต้องการจึงเป็นสิ่งที่เหล่าบริษัทอาหารทั้งหลายกำลังมองหากันอยู่ บริษัท HelloFresh ซึ่งเป็นผู้ค้าส่วนประกอบอาหารสำหรับภาคครัวเรือนที่เน้นสุขภาพในระดับนานาชาติ ได้มองหาโซลูชัน บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ที่มีความยั่งยืน สามารถเก็บรักษาสินค้าที่บอบบางไว้ได้ รวมถึงมีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าสดข้ามประเทศ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อรักษาความสดใหม่และสภาพของสินค้าเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและเข้ากับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหลายๆ ประเทศ ทางบริษัทฯ จึงได้ขอให้ทางองค์กร CPI (The Confederation of Paper Industries)...

Active Pouch – origami for PET

Artistic and sophisticated: origami is the skill of folding a simple sheet of paper into a veritable work of art – and the multidimensional...

K 2016 – The Final Technological Frontier for The Beverage Industry, with Sacmi

Extreme productivity and flexibility. At the Düsseldorf fair Sacmi will be showcasing its latest innovations on the caps and preform manufacturing front. Added value,...

สถาบันพลาสติกเผย 3 เทรนด์ มาแรง ลั่น 5 ปีดันไทย ฮับพลาสติกมาตรฐานโลก

จับตาเทรนด์“บรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันนอล-วัสดุอุปกรณ์การแพทย์-พลาสติกชีวภาพ” มาแรง สถาบันพลาสติกไทยชูธง 3 ยุทธศาสตร์ “ปรับโครงสร้าง-เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง-พัฒนาคู่สิ่งแวดล้อม” ดันไทยสู่ “ฮับพลาสติกอาเซียนมาตรฐานโลก” ภายใน 5 ปี แนะผู้ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยี  ในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2016 นวัตกรรมล่าสุดสำหรับงานฉีด รีด เป่า พลาสติก ครบวงจรกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำจาก 20 ประเทศ...

Cosmex 2015 Makes Cosmetics Industry Growing up

With the great success of last year’s first Cosmex, Asean’s only exhibition for the technology of production, packaging and ODM/OEM service for cosmetics, personal care products, and...

Product Innovation in Convenience and Environmental Friendliness

PRODUCT INNOVATION IN CONVENIENCE      AND ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS Mintel ได้รวบรวมเอานวัตกรรมสินค้าใหม่ล่าสุดจาก ทั่วโลกมาไว้ในบทความนี้ ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะ ของความสะดวกหรือมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม With packages features convenience and environmental friendliness, Mintel highlights some of the very...

Gebo Engineering Solutions

Gebo Engineering Solutions: a new value proposition combining innovative thinking and world-class expertise Gebo Cermex is a company with a long track record of delivering...

Bosch Packaging Technology Introduction of markets fastest vertical Doy Zip bagger

  p to 100 high quality Doy Zip bags per minute Up to 50 percent higher output per square meter ensures higher ROI www.doyzip.com...

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบกล่องสำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มPackaging Innovation – A World of Possibilities

ความโดดเด่นของฝาปิด ที่ทำด้วยวัสดุชีวภาพ อยู่ที่การนำ โพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) ซึ่งผลิตจากอ้อย มาใช้แทนที่วัสดุจากเชื้อเพลิง ฟอสซิลแบบเดิม (Fossil-fuel) ในแต่ละปี โครงการรางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่ม โลก (World Beverage Innovation Awards) จะ นำเอาไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ มาพิจารณาและประกาศยกย่องความคิด ที่ดีที่สุด โดยนับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา FoodBev Media ได้จัดโครงการรางวัล นวตั กรรมเครือ่ งดืม่ โลกขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องความเป็นเลิศและ นวัตกรรมในทุกหมวดหมู่ของอุตสาหกรรม เครื่องดื่มทั่วโลก สำหรับในปี 2557...
- Advertisement -

Recent Posts