CBB 2016 to Open in October in Shanghai

0
The Driving Force for the Beverage and Liquid Food Industry China Brew China Beverage (CBB) is one of the top and most important international trade...

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยผู้บริโภค สนับสนุนความปลอดภัยของอาหารโดยเป็นสมาชิกของ EHEDG

0
ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้เล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยผู้บริโภค ความเชื่อมั่นที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการผลิตที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดีจากการใช้สารหล่อลื่น และจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าได้ใช้สารหล่อลื่นที่ปลอดภัย โรงงานผลิตสารหล่อลื่นคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO21469 สำหรับการผลิตสารหล่อลื่นที่ได้รับมาตรฐาน H1 นอกจากนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังได้ยกระดับความปลอดภัยของอาหารโดยบริษัท เป็นสมาชิกขององค์กร EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) ขณะที่ การเป็นพันธมิตรสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ EHEDG สนับสนุนให้มีการออกแบบทุกพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีสุขอนามัย สารหล่อลื่น จึงเป็นส่วนจำเป็นที่ถูกพิจารณา สำหรับการประกอบเครื่องจักร...

USSEC คาด ฟาร์มสัตว์น้ำในอาเซียนจะพัฒนาไปสู่รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกชายฝั่ง ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้

0
USSEC หรือ US Soybean Export Council หน่วยงานผู้ดูแลการค้าอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้คาดการณ์ว่า ฟาร์มสัตว์น้ำในอาเซียนจะพัฒนาไปสู่รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกชายฝั่ง ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ โดยที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านโปรแกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Lukas Manomaitis ได้อธิบายว่า ภูมิภาคอาเซียนนั้นมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกชายฝั่งอย่างมาก เนื่องจากภาคการผลิตสัตว์น้ำที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการบริโภคอาหารทะเลที่มีสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรในเขตอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญของโลก ต้องมองหาพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงมากขึ้นแทนที่การเพาะเลี้ยงตามชายฝั่งในปัจจุบัน ที่มีข้อจำกัดทั้งในด้านพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และการจัดการ...

นิวซีแลนด์ส่งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รุกตลาดผู้บริโภคไทย

0
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 26 เมษายน 2559: ผลิตภัณฑ์อาหารจากนิวซีแลนด์ กว่า 50 รายการ ไม่ว่าจะเป็น แอปเปิ้ลพันธุ์เล็ก เจลาโต้นมแกะ มูสลี่ จากผู้ผลิตพร้อมส่งตรงถึงมือผู้ประกอบการไทยภายในงานเลี้ยงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์นิวซีแลนด์ คุณคาเรน แคมเบลล์ ทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ผู้ผลิตอาหารจากประเทศนิวซีแลนด์รู้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยได้ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่ผ่านการรังสรรค์จากนวัตกรรม” “กลุ่มผู้บริโภคชาวไทยเริ่มมีความสนใจอาหารสุขภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่จะสัมผัสประสบการณ์และเพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหาร ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารจากนิวซีแลนด์ ที่สดใหม่ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตต้นทางได้...

ISO21469 – มาตราฐานสากลควบคุมสารหล่อลื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

0
ISO21469 เป็นมาตรฐานระดับสากล สาหรับควบคุมสารหล่อลื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่เข้มงวดสาหรับสารหล่อลื่น H1ที่ใช้งานกับเครื่องจักรในการผลิตอาหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 มีความถูกต้องตามความต้องการทางด้านสุขวิทยา(Hygiene Requirement) ทั้งในส่วนวัตถุดิบในการผลิตสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 และกระบวนการผลิตของสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของยุโรป และเป็นอันดับแรกของทวีปอเมริกาเหนือที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO21469 ภายใต้มาตรฐาน ISO21469 ทุกประเด็นการผลิตของสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 ถูกนามาพิจารณาทั้งหมด รวมถึงผู้ผลิตสารหล่อลื่นก็ได้ถูกประเมินผลด้วย ไม่เพียงแต่ส่วนผสมและวัตถุดิบของสารหล่อลื่นที่ต้องถูกตรวจสอบ...

แอฟริกา กลายเป็นแหล่งขับเคลื่อนสำคัญของตลาดเบียร์โลก

0
จากการบริโภคเบียร์ที่มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทาง Canadean คาดว่าในปี 2563 อัตราการบริโภครวมทั้งทวีปราว 37,000 เฮคโตลิตร ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นนี้ Piyumika Jayasena นักวิเคราะห์ตลลาดเห็นว่าเป็นเพราะแอฟริกามีการเจริญเติบโตของมวลรวมทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอัตราของ GDP การขยายตัวของย่านชุมชนเมืองและประชากรในวัยทำงาน เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจีนและอินเดีย ซึ่งช่วยส่งเสริมการขยายตัวของตลาดอุปโภค-บริโภค รวมถึงตลาดเบียร์ให้มีการเติบโตมากขึ้น ตลาดเบียร์รายใหญ่ที่สุดของแอฟริกา คือ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย และแองโกลา ตามลำดับ แต่เมื่อดูจากการบริโภคในรายหัวประชากรแล้ว...