Friday, March 5, 2021
Home Tags News

Tag: news

Coca-Cola ปรับโฉม Coca-Cola Zero Sugar เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น

0
ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป Coca-Cola จะมีการปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ของ Coca-Cola Zero Sugar ใหม่ ทั้งแบบขวดและแบบกระป๋อง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนรูปแบบต่างออกไปจากเดิมโดยการเพิ่มแถบสีดำด้านบนและใช้ตัวอักษรสีขาวเพื่อเพิ่มความเด่นชัดระหว่างแบบ Original taste และ zero sugar นอกจากแถบสีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น สีของฝาขวดก็จะแสดงความแตกต่างเช่นกัน การออกแบบใหม่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท พยายามที่จะเพิ่มยอดขายตัว Coca-Cola Zero Sugar ให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจาก Coca-Cola Zero Sugar...