การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่บอบบาง Fragile Goods Delivered Intact

0
2629

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพสูงขนาดไหน แต่การขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าให้ตรงเวลา ปลอดภัย ไม่มีความเสียหาย และยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้นั้น ก็ยังคงเป็นความท้าทายทางด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของทุกบริษัท สินค้าที่เปราะบางมักจะเน่าเสียง่าย มีขนาดไม่พอดีกับบรรจุภัณฑ์ หรือแตกหักได้ง่าย นั่นนำมาซึ่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการขนส่งของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs แต่ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ การวิจัยตลาด การพึ่งพาเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของลูกค้า การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่บอบบาง (Fragile Goods) เหล่านี้ย่อมมีทางออกได้ โดยแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ป้ายและฉลาก วัสดุรับแรงกระแทก และการบริหารจัดการการขนส่ง

Fragile Goods Delivered Intact

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่แตกหักง่ายควรมีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ก็ต้องสามารถรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างพอเหมาะโดยต้องไม่มีขนาดที่เล็กจนเกินไป เพราะต้องเหลือพื้นที่บางส่วนไว้ใส่วัสดุรับแรงกระแทก เช่น โฟม กระดาษกล่อง กระดาษลัง ห่อฟอง ไม้ลัง หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดแรงกระแทกได้ ผลิตภัณฑ์ของสดก็เช่นเดียวกัน ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กหรือแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้อากาศไม่ระบายและทำให้ของสดเน่าเสียได้ ในขณะเดียวกัน กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ก็ต้องไม่มีขนาดที่ใหญ่เกินไป เพราะจะมีช่องว่าง ทำให้ผลิตภัณฑ์โคลงเคลง กระทบกระแทกกัน ก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินไปจะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้มากขึ้นและยังลดปริมาณการขนส่งของผลิตภัณฑ์ในแต่ละรอบให้น้อยลงอีกด้วย กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ควรจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ฉีกขาดไม่บุบสลาย และไม่ชำรุด อาจจะมีรูบ้างสำหรับการถ่ายเทอากาศ แต่ก็ต้องเป็นไปตามหลักกลศาสตร์การไหลที่วิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่บรรจุอยู่ในกล่องควรจะมีการแพ็คแยกกัน เพื่อป้องกันการกระแทกและรอยขีดข่วน หรืออาจจะใช้วัสดุกันกระแทกอย่างบาง เช่น กระดาษ กั้นระหว่างผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์กับกล่องบรรจภัณฑ์กล่องและบรรจุภัณฑ์จะต้องปิดมิดชิดด้วยกระดาษกาวที่แข็งแรง เหมาะสมกับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ และมีความกว้างอย่างน้อย 2 นิ้วขึ้นไป

” หลังจากบรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดลงในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการติดป้ายและฉลากที่เหมาะสม ”

สามารถเห็นได้ชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ และทนทานต่อการขนส่ง โดยทั่วไปแล้ว ฉลากจะติดอยู่ด้านบนของกล่องเพื่อความชัดเจน ถ้ามีการนำกล่องเก่ามาใช้ ก็ควรที่จะลอกฉลากเก่าออกให้หมดก่อนเพื่อป้องกันการสับสน บริเวณด้านข้างของกล่องอาจจะมีฉลาก (สัญลักษณ์) ที่บ่งบอกถึงทิศทางการวางของกล่องที่เหมาะสม (หัวลูกศรชี้ขึ้น) ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีบางตัว เช่น ShockWatch Impact Indicators ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อบอกน้ำหนักกดทับบนกล่องบรรจุภัณฑ์ได้

สมการของกระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนที่เหมาะสมนั้น

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในเวลาที่สั้นลงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวม เนื่องจากมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการการขนส่งและการเลือกบริษัทพันธมิตรในการขนส่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ อย่างแรกคือบริษัทพันธมิตร (Logistic Partner) ควรจะเป็นบริษัทที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกันและมีเครือข่ายที่เชื่อถือได้ เข้าใจวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างเหมาะสม สามารถตอบสนองตารางเวลาที่กำหนดได้ และสามารถทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกค้าในการจัดส่งสินค้าได้เช่น การส่งมอบไปยังชั้นบนของอาคารสูง หรือลูกค้าที่ต้องการจัดส่งให้มาถึงในเวลาที่กำหนด เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล

74Logistics-1

ากกรณีศึกษาการจัดส่งอาหารสดของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ต้องการจัดส่งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ที่สดและสะอาด ให้ถึงมือลูกค้าในทุกๆ วันตอนเช้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับอาหารสดที่มีคุณภาพสูง โดยไม่ต้องมีการกักตุนอาหารสดไว้ในตู้เย็น ทางบริษัทตั้งเป้าแช่เย็นของสดทุกอย่างไว้ในอุณหภูมิ 5°C ตลอดเวลา ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยาก หากพิจารณาถึงสภาพการจราจรและผังเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทจึงได้นำเข้านวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตพิเศษขึ้นมาจากส่วนผสมของหนังสัตว์ ที่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถเก็บอุณหภูมิและระบายความร้อนได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์ฉนวน ที่สำคัญสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ฉับไวของประเทศไทย เนื่องจากบริษัทแห่งนี้ต้องขนส่งสินค้าสดให้ทันเวลา จักรยานยนต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการขนส่งเพราะมีความคล่องตัว ฉับไว อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ที่กล่าวมามีราคาต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ในบางกรณีที่ไปส่งสินค้าแล้ว ไม่มีลูกค้ารับสินค้าต้องนำของสดกลับมาแช่ใหม่ที่บริษัท ทำให้คุณภาพด้อยลงไป ถนนของกรุงเทพฯ ในบางพื้นที่อยู่ในช่วงปรับปรุง ทำให้เกิดการบอบช้ำของผักและผลไม้ได้ ทำให้ลดความสวยงามและน่ารับประทานลง อีกทั้งราคาต้นทุนของสินค้า การบริหารจัดการ และการขนส่งยังค่อนข้างสูง และตลาดในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม ทำให้บริษัทนี้ยังมีอุปสรรคในการดำเนินกิจการ

ถ้ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์เปราะบางเหล่านี้ ส่งเสริมด้านความเข้าใจและมาตรการการขนส่งสินค้ามีระเบียบการขนส่งสินค้าที่เปราะบางนี้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริม จะสามารถช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าเหล่านี้ ลดเวลาการดำเนินงาน (Processing Time) และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ เพื่อเตรียมตัวเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริง

Fragile Goods Delivered Intact

It is always a challenge for companies to deliver products, even high quality products, on-time, safe, and without any damages. The most susceptible to damage may include perishable or fragile goods or those which do not fit into packages properly. However, solutions for fragile goods transportation are available thanks to careful planning, market research, technology and customer cooperation. Packaging, labels, cushioning materials, and transportation management are four main answers for entrepreneurs and SMEs.

The shape and size of fragile good packages used in transportation should be fitted properly and be able to carry the product’s weight. They should also be large enough for cushioning materials, such as foam, cardboard, bubble wrap, wooden crates, or other materials, to be applied to reduce impact. Fresh produce needs to avoid packages which are too small or tight as this leads to no air ventilation and food spoilage. On the other hand, packages which are too large can lead to movement and damage during transportation, as well as high transportation costs and a reduction in the product quantity carried per trip.

Cartons or packages should be intact without any damage.

Pores should exist in packaging to provide ventilation based on fluid flow analysis, while each product should be individually packed to prevent crushing or scratching. The use of thin cushioning materials, such as paper, can also be used to separate products or packages. Cartons or packages should be sealed tightly with masking tape, which is strong enough to withstand the product’s weight with a width of at least 2 inches.

After packing a product in a carton, it should be attached with noticeable, easily understood, durable labels. Generally, labels are on top of the carton for easy visibility. If a carton is reused, the previous label should be removed to avoid confusion. The side of the box may also have a mark, such as an arrow pointing up, indicating the proper alignment of the carton. At present, some technologies, like ShockWatch Impact Indicators, are available for determining the weight load on a packaging carton.

Transportation management and partnership selection are also important factors in handling fragile goods. Logistics partners should be companies that can work closely with you, while also having reliable networks, an understanding of handling methods for particular products and timeliness. Furthermore, they should coordinate with customers to figure out solutions in product distribution, including delivery to upper floors in tall buildings or to customers who have specific deadlines, such as schools and hospitals.

One case study demonstrating these principles involves a Thai company that delivers fresh and clean fruit, vegetables, and meat to customers every morning with no need for storage in a chiller.

The company plans to keep these products in a 5°C-storage throughout transportation. This is difficult to achieve due to traffic conditions and town planning in Bangkok, so the company imports innovative packaging made from animal skin with degradable and reusable properties. This can also maintain a set temperature and allow for thermal release better than insulating package, while remaining durable and adjustable for the Thailand’s climate changes. Since this company needs to deliver fresh produces on time, motorcycles are the best solution due to their flexibility and agility. However, they still face some limitations, such as the high cost of packaging or the inability to locate customers upon arrival. Construction can also lead to slower delivery times and losses in product quality. Other barriers to success in fragile goods transportation include the cost of the product, management, and infrastructure.

When the government and relevant agencies support packaging designs which suit fragile goods, encourage understanding and transportation measures, implement proper delivery procedures, and apply new technology to enhance operation, there will be a reduction in waste caused by transportation, a reduction in processing time, and an increase in the efficiency of Thailand’s logistics system in order to serve its position as the kitchen of the world.