ตัวหมึกพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ทำให้มองเห็นข้อความบนสินค้าได้อย่างเด่นชัด

0
906

ริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ ได้เปิดตัวหมึกพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ทำให้มองเห็นข้อความบนสินค้าได้อย่างเด่นชัด Linx Printing Technologies บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ ได้เปิดตัวหมึกพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ทำให้มองเห็นข้อความบนสินค้าได้อย่างเด่นชัด

สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ข้อความต่างๆ บนตัวสินค้าได้ทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งในด้านความปลอดภัยและการส่งสารถึงผู้บริโภค โดยได้มีการใช้โค้ดบนตัวสินค้ามาเป็นตัวสืบค้นในระบบการทวนสอบ อีกทั้งการอ่านข้อความบนฉลากก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคต่างใช้พิจารณาก่อนการเลือกซื้อ ดังนั้น คุณภาพความเด่นชัดของโค้ดและข้อความบนตัวสินค้านั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความโปร่งใสให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์

 

ซึ่งหมึกพิมพ์ Linx Yellow pigmented ink 1079 นี้ สามารถรักษาคุณภาพของตัวมันไว้ได้นานถึง 9 เดือน

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท Linx จึงได้พัฒนาหมึกพิมพ์ Linx Yellow pigmented ink 1079 ขึ้นมาเพื่อตอบรับโจทย์นี้ โดย Linx Yellow pigmented ink 1079 เป็นหมึกพิมพ์สีทองโดดเด่น ซึ่งมีคุณสมบัติแห้งเร็วหลังการพิมพ์เพียง 2 วินาที เท่านั้น จึงเหมาะกับไลน์ผลิตอัตโนมัติความเร็วสูง สามารถพิมพ์ลงบนผิวบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งพลาสติก โลหะ กระดาษแข็ง แก้ว หรือวัสดุที่ใช้หุ้มสายเคเบิลต่างๆ ซึ่งสีทองสะท้อนแสงของตัวหมึกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งบนพื้นบรรจุภัณฑ์ทั้งสีเข้มและสีอ่อน ทาง Linx ยังได้พัฒนาหมึกพิมพ์รุ่นนี้ให้มีความคงทนต่อสารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิตอย่าง แอลกอฮอล์ สารหล่อลื่น น้ำมัน เป็นต้น รวมถึงสภาพความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น และแสงแดดอีกด้วย ช่วยให้ข้อความบนสินค้าไม่จางหายไปในระหว่างการผลิตและการขนส่ง แม้สินค้าจะต้องเจอกับแสงแดดโดยตรงก็ตาม ซึ่งหมึกพิมพ์ Linx Yellow pigmented ink 1079 นี้ สามารถรักษาคุณภาพของตัวมันไว้ได้นานถึง 9 เดือน

 


Source: https://packagingeurope.com/