ผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้สดที่เน้นความปลอดภัย กำลังเบ่งบานในเวียดนาม

0
2205

ลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้สดที่เน้นความปลอดภัย กำลังเบ่งบานในเวียดนาม โดยปัจจุบัน ชาวเวียดนามต่างตื่นตัวในการบริโภคผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ที่มีความปลอดภัยกันมากขึ้น จากรายงานการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ ของ  Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development  แค่ชาวเวียดนามที่อาศัยในเมืองฮานอย ก็บริโภคผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้สดมากถึงปีละ 9.5 แสนตัน แต่ผัก-ผลไม้ที่มีความปลอดภัยนั้นกลับมีเพียงแค่ 6 แสนตันต่อปี หรือเพียงแค่ 60% ของความต้องการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เล่นในท้องที่หันมาจับตลาดส่วนนี้กันอย่างคึกคัก เช่น VinEco ที่ใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกในระบบปิดด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอล โดยใช้งบลงทุนราว 44.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือแม้แต่บริษัทค้าปลีกด้านอิเล็กทรอนิกส์ Mobile World ก็ให้ความสนใจในตลาดส่วนนี้

ภาคธุรกิจยังกล่าวยังคงมีอุปสรรคอยู่

แต่นาย Nguyen Nhu Tiep ฝ่ายบริหารของกรมรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งชาติ กล่าวว่า ภาคธุรกิจยังกล่าวยังคงมีอุปสรรคอยู่ เนื่องจากความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดของเวียดนามนั้น ยังมีขนาดเล็กอยู่มากแม้ว่าภาครัฐฯ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและทักษะ

 


Source: http://www.freshplaza.com/article/154015/Vietnam-Investing-in-safe-agricultural-products