โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)

0
8690

ากได้ไปเที่ยวหรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วพบกับสินค้าหรือร้านค้าจากเมืองไทยในประเทศเหล่านั้นในฐานะคนไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่คงจะรู้สึกเหมือนๆกันนั่นคือความภาคภูมิใจสินค้าเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันหรือทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเท่านั้นแต่มันยังบ่งบอกความสามารถของชาตินั้นๆ ในหลายๆ ทิศทางรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา กำลังการผลิต การออกแบบสร้างสรรค์ การตลาดเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และการพัฒนาการกระจายสินค้า ของบริษัทเอกชนในประเทศเหล่านั้น ช่วงสิ้นปี 2558 ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะชาติสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)โดยได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน

โดยเฉพาะในเรื่องสินค้า การเงิน การลงทุน และแรงงาน ตามแบบแผนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมภายในภูมิภาค

ในปี 2559 เป็นช่วงเวลาแห่งการบูรณาการเศรษฐกิจให้กับ AEC ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย เช่นเดียวกับของภูมิภาค ไปข้างหน้า ความเข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและการบูรณาการของไทยเข้าสู่อาเซียนได้นำโอกาสมากมายมาสู่บริษัท ซึ่งการลงทุนของบริษัทต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้านก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อการกระจายธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น ไปให้กับประเทศที่เข้าลงทุน ธุรกิจจากไทยซึ่งใช้คุณธรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมคุณภาพ จะช่วยรักษาการเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืน ซัพพลายเชนเพื่อส่งต่อสินค้าไปยังผู้บริโภคนั้นจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตสินค้าโดยกรรมสิทธิ์ของไทย การผลิตสินค้าให้กับแบรนด์คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ และการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการ ร้านโชห่วย รวมไปถึงการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าของไทยและคู่ค้า ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ เริ่มต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซัพพลายเชนเพื่อผู้บริโภคนั้น แบ่งออกได้ ดังนี้

กลุ่มอาหารผลิตและจัดส่งอาหารภายใต้แบรนด์ต่างๆ

ลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน: บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตสินค้า รวมไปถึงการตลาดและกระจายสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว อาทิเช่น สบู่ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก แปรงสีฟัน ผ้าอ้อม และเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน

กลุ่มอาหารได้พัฒนาสินค้าจากไทยที่มีอยู่ในตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น พัฒนาและออกสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาด กลุ่มนี้จึงเป็นผู้กระจายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของคู่ค้า ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจโตบนพื้นฐานของความยั่งยืน กลุ่มอาหารยังทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับช่องทางกระจายสินค้าที่มีอยู่เดิมและพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในอนาคตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของไทยถูกกระจายต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. ช่องทางโมเดิร์นเทรด เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายส่ง
  2. ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าในสถานีเติมน้ำมัน
  3. ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าปลีกและค้าส่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  4. การส่งออกไปยังตลาดใกล้เคียง

เทรนด์ตลาดและการจับกระแส

นปีนี้ คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ทำให้กำลังการใช้จ่ายลดน้อยลงและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มก็จะลดลงตามไปด้วย ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมคาดว่าจะเข้มข้นไม่ต่างจากปี 2559 ในการที่จะรักษายอดขายและส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเอาไว้ให้ได้นั้น จำเป็นต้องวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดโปรโมชัน ในเชิงรุก อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประเทศไทยในปัจจุบันประสบความสำเร็จมากกว่าแค่การขายแบรนด์ไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทประสบความสำเร็จในการตั้งฐานการผลิต ซึ่งรวมไปถึงระบบการกระจายสินค้าและการขาย การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการการบริหารจัดการและการผลิตที่ดีขึ้นของไทย เนื่องจากธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจในมาตรฐานเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ไม่ว่าจะมีต้นกำเนิดจากประเทศไหนก็ตาม

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 นั้น ไม่ได้ดีอย่างที่คาดการณ์กันเอาไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นไปตามเศรษฐกิจโลก ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการควบคุมและลดต้นทุนการผลิต ดังนั้น จึงต้องพยายามหาวิธีในการปรับกลยุทธ์การขายและการดำเนินงานเพื่อเกื้อหนุนกับทิศทางของธุรกิจ ซึ่งแนวทางใหม่นั้นให้ความสำคัญกับการจัดหาการบริการเชิงบูรณาการแบบเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และคาดว่าจะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  • อย่างไรก็ตาม การเปิด AEC จะเพิ่มความต้องการในการใช้บริการระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน สถานการณ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสให้กับบริษัทในการจัดหาบริการให้กับลูกค้าที่ขยายวงกว้างขึ้น การแข่งขันจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นจากทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งจากไทยและต่างชาติ

แหล่งที่มา:Dr.Ameacha Pongpanpanu