ศูนย์กลางแห่งใหม่ในการกระจายสินค้า Efficient Hub For Relief Measures

0
1245

ศูนย์กลางแห่งใหม่ในการกระจายสินค้า ไปทั่วโลกในกรุงโคเปนเฮเกนเป็นอาคารที่ สร้างสำหรับคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ครอบคลุม ทั่วโลกของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) โดยมี SSI Schaefer เป็นผู้รับเหมา ที่รับหน้าที่ดูแลการออกแบบการลำเลียงสินค้า แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและการทำงาน ร่วมกันของระบบต่างๆ อย่างฉลาด ซึ่งพร้อม ทำงานและมีประสิทธิภาพสูงในการจัดส่ง สินค้าไปยังพื้นที่ขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว

สามารถวางพาเลทได้ 36,000 พาเลท สำหรับการเก็บ แบบที่วางพาเลทลึกสองชั้น

ศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติแบบครบวงจรนี้มี พื้นที่หยิบสินค้าแตกต่างกัน โดยแต่ละพื้นที่ใน อาคารจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันและสามารถวางพาเลทได้ 36,000 พาเลท สำหรับการเก็บ แบบที่วางพาเลทลึกสองชั้น (Double-deep Storage) สำหรับการขนส่งพาเลทภายในคลัง สินค้านั้น SSI Schaefer ได้ติดตั้งระบบราง ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้อมรอบความยาว ประมาณ 450 เมตร ด้วยตัวเลื่อนทั้งหมด 44 ตัว ทำให้ระบบรางนี้ช่วยให้การขนส่งพาเลท ภายในคลังสินค้าที่สลับซับซ้อนเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว

More on AFB Vol. 13 Issue 72