มาดูเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้โอกาสใหม่ของธุรกิจอย่างไรบ้าง Printed Electronics Brings New Possibilities

0
1295

มื่อเข้าสู่ยุคที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างเช่นในปัจจุบัน การปกป้อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ภายในอาจจะไม่ใช่หน้าที่เพียงอย่างเดียว ที่ผู้ประกอบการต้องการจากบรรจุภัณฑ์อีกต่อไป บรรจุภัณฑ์ที่ สามารถเรียกความสนใจจากผู้บริโภคได้จะมีภาษีที่ดีกว่าคู่แข่ง และด้วยตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้หลายๆ แบรนด์จึงพยายาม ทำให้บรรจุภัณฑ์มีสีสันสดใสหรือมีรูปทรงที่สะดุดตา แต่อย่างไรก็ตาม แค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นอาจจะไม่เพียงพออีกแล้วสำหรับ ในทุกวันนี้ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริม หน้าที่ใหม่ๆ ให้กับบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม

วัสดุบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่าง ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค

นั่นคือบรรจุภัณฑ์ฉลาด (Smart Packaging)

ซึ่งเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูง ตลาดรวมของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ และบรรจุภัณฑ์ฉลาด สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วโลกนั้นคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 2.35 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปีนี้
นำโดยตัวตรวจวัดการเปลี่ยน แปลงความสด (Freshness Indicator) และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกับเวลา (Time Temperature Indicator) อิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ (Printed Electronics) จะเป็น เทคโนโลยีสำคัญที่จะนำพาบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ยุคใหม่ ด้วยการรวม เข้าด้วยกันกับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ทั่วไป

ผู้บริโภคไม่ได้เพียงแค่ซื้อตัวสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องการ ซื้อประสบการณ์อีกด้วย

นทุกวันนี้ ผู้บริโภคไม่ได้เพียงแค่ซื้อตัวสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องการ ซื้อประสบการณ์อีกด้วย อิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้สามารถกระตุ้นให้ ผู้บริโภคสนใจซื้อได้ด้วยคุณสมบัติในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่ ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลสินค้าทุกรายละเอียด การสื่อสารโปรโมชัน หรือ การสร้างความบันเทิงทางอารมณ์ นี่เป็นวิถีทางการขายสินค้าแนวใหม่ ที่ช่วยเรียกความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี