Krones Innovative Product Swiftly Welcomed by the Market

0
1062

มื่อต้นปีที่ผ่านมา โครเนสได้ส่งมอบอุปกรณ์แลก เปลี่ยนความร้อนแบบแผง (แผ่น) และท่อ (Shelland- Tube Heat Exchanger) ไปเป็นจำนวนครบ 100 ตัวแล้ว โดยระบบตัวที่ 100 ที่เพิ่งส่งไปนั้นช่วยให้ PT Singa Mas International ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ชื่อดังของอินโดนีเซียใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีอายุการเก็บ ยาวนานขึ้น และเป็นเพราะมีการใช้งาน Cross- Corrugated Tube เฉพาะส่วน จึงทำให้ระบบนี้ มีขนาดกะทัดรัด ด้วยการผลิตที่ยืดหยุ่นได้มากถึง 16-24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนขนาดพื้นที่ผิว 290 ตารางเมตร