คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยผู้บริโภค สนับสนุนความปลอดภัยของอาหารโดยเป็นสมาชิกของ EHEDG

0
923

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้เล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยผู้บริโภค ความเชื่อมั่นที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการผลิตที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดีจากการใช้สารหล่อลื่น และจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าได้ใช้สารหล่อลื่นที่ปลอดภัย

โรงงานผลิตสารหล่อลื่นคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO21469 สำหรับการผลิตสารหล่อลื่นที่ได้รับมาตรฐาน H1

นอกจากนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังได้ยกระดับความปลอดภัยของอาหารโดยบริษัท เป็นสมาชิกขององค์กร EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)

ขณะที่ การเป็นพันธมิตรสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ EHEDG สนับสนุนให้มีการออกแบบทุกพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีสุขอนามัย สารหล่อลื่น จึงเป็นส่วนจำเป็นที่ถูกพิจารณา สำหรับการประกอบเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ทำให้ผู้ชำนาญของ EHEDG ได้ออกแบบข้อกำหนดและระเบียบ ฉบับที่ 23 (Guidline – Document 23)

ISO21469 ข้อกำหนดและระเบียบของ EHEDG ได้อธิบายการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอย่างถูกสุขลักษณะและใช้สำหรับผู้ผลิตสารหล่อลื่น H1 และได้รวมถึงวิธีใช้เครื่องจักรในการผลิตหรือส่วนประกอบของเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น H1

EHEDG ได้แนะนำสารหล่อลื่น กลุ่ม H1 เป็นกลุ่มพิเศษ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร มีหลายครั้งที่ผู้ใช้งานอาจจะรู้และ/หรือไม่รู้ จึงได้นำสารหล่อลื่นกลุ่ม H2 มาใช้ในการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้ว สารหล่อลื่น H1 ต่างหากที่มีความสาคัญและจำเป็นต้องใช้อาจเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือความเข้าใจพื้นฐานที่ผิดๆ เกี่ยวกับการใช้งานสาร H1 มาเปรียบเทียบกับสาร H2 ถึงอย่างไรก็ตาม ความคล้ายคลึงกันของทั้ง 2 กลุ่ม และขณะที่ อาจเป็นเพราะยอมรับได้ของการใช้งานสาร H2 อย่างไรก็ตาม EHEDG ไม่สนับสนุนให้มีการใช้งานแทนกัน เพราะอาจมีโอกาสในบางกรณีที่จะทำให้เกิดอันตราย (เป็นพิษ)

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ทำให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มใช้สารหล่อลื่น H1 และทำให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยการนำเสนอบริการพิเศษที่เรียกว่า KlüberEfficiencySupport ซึ่งประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานสารหล่อลื่น และการบริหารการใช้งานสารหล่อลื่น รวมถึงการจัดทำโครงสร้างสารหล่อลื่น การใช้งานสารหล่อลื่นอย่างเหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมอาหาร

เกี่ยวกับ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

ลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารหล่อลื่นเกรดพิเศษชั้นนำของโลก การนำเสนอทางเลือก Tribological ระดับ High-end ที่หลากหลายของอุตสาหกรรมและตลาดระดับโลกอย่างแท้จริง สินค้าโดยส่วนมาก ถูกพัฒนาและทำตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า มากกว่า 80 ปีที่ของการดำรงอยู่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ให้สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง การให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่และการบริการอย่างกว้างขวาง ซึ่งไดรั้บการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมในตลาดอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น บริษัทฯ มีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและปฎิบัติการทดสอบตามพื้นที่ที่ทัดเทียมกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้จัดตั้ง บริษัท เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เกรดพื้นฐานที่เมืองมิวนิก ในปี 1929 ในวันนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่นได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG ซึ่งมีสำนักงานที่เมืองเวนน์แฮม คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีสำนักงานมากกว่า 30 ประเทศและจำนวนพนักงานทั่วโลกโดยประมาณ 2,000 คน

เกี่ยวกับ Freudenberg Chemical Specialities

Freudenberg Chemical Specialities มิวนิก ถูกก่อตั้งในปี 2004 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท Freudenberg เมืองเวนน์แฮม ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานแบบครอบครัว มีความหลากหลายของบริษัททื่เน้นเทคโนโลยี มีประวัติมายาวนานกว่า 160 ปี Freudenberg Chemical Specialities เป็นองค์กรแบบ Market-oriented บริหารงานโดยทีมบริหารและทีมบริษัท มีจุดมุ่งหวังที่จะนาเสนอศักยภาพของนวัตกรรม ซึ่งFreudenberg Chemical Specialities มีความชา นาญในธุรกิจนี้ และขยายความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจสารหล่อลื่นและ Release Agents กลุ่มธุรกิจได้รวมหน่วยงานใหญ่ 5 หน่วยได้แก่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น, เคมเทรน (Chem-Trend), เซอเทค (SurTec), คาปอล (Capol) และ โอเคเอส (OKS) ที่ปฎิบัติงานในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก