Coca-Cola ปรับโฉม Coca-Cola Zero Sugar เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น

0
3022

ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป Coca-Cola จะมีการปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ของ Coca-Cola Zero Sugar ใหม่ ทั้งแบบขวดและแบบกระป๋อง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนรูปแบบต่างออกไปจากเดิมโดยการเพิ่มแถบสีดำด้านบนและใช้ตัวอักษรสีขาวเพื่อเพิ่มความเด่นชัดระหว่างแบบ Original taste และ zero sugar นอกจากแถบสีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น สีของฝาขวดก็จะแสดงความแตกต่างเช่นกัน

การออกแบบใหม่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท พยายามที่จะเพิ่มยอดขายตัว Coca-Cola Zero Sugar ให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจาก Coca-Cola Zero Sugar มีการเติบโตเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักร ณ ตอนนี้โดยมียอดขายถึง58% จาก Coca-Cola ทุกรูปแบบ

Alec Mellor ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Coca-Cola กล่าวว่า “กว่า 130 ปีที่ Coca-Cola ใช้สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ทุกคนจดจำว่าว่าสีแดงคือ Coca-Cola แต่ทั้งนี้เราต้องการให้ Coca-Cola Zero Sugar มีความแตกต่างและโดดเด่นมากขึ้น โดยใช้ในเรื่องของแถบสีเข้ามาช่วย

“การขาย Coca-Cola Zero Sugar มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา และเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้จะช่วยให้ Coca-Cola เติบโตยิ่งขึ้นและสามารถกระตุ้นการซื้อให้เพิ่มมากขึ้นด้วย”