“เนเจอร์ฟู้ด” พลิกชีวิตลูกชาวนา สู่ผู้ส่งออกข้าวออร์แกนิคระดับโลก ผ่านการเป็นสมาชิก Thaitrade.com

0
3065

ลูกชาวนา สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ ทำรายได้หลายสิบล้านบาท โดยต่อยอดการทำนาของครอบครัว พร้อมตอบแทนสังคมไปในตัว ผู้ชายคนนี้คือ “คุณมานพ แก้วโกย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง เจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิ คเอาใจคนรักสุขภาพภายใต้ชื่อ ‘เ นเจอร์ฟู้ด’ ส่งออกตลาดโลกผ่ านออนไลน์ ตอบโจทย์ลูกค้าต่างประเทศ

จุดเริ่มต้นธุรกิจ ส่งต่อผลผลิตบ้านเกิดสู่ตลาดโลก

คุณมานพ..เล่าว่า เริ่มต้นธุรกิจเมื่อตอนเรียนอยู่ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ได้เห็นชาวนาและเกษตรกรที่เป็ นญาติของเรา ทำงานหนัก  แต่โดนเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง ราคาผลผลิตตกต่ำ มีหนี้สินมากมาย เลยตัดสินใจช่วยหาช่องทางขายข้ าวให้ได้ราคาเพิ่มขึ้น จนพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการข้ าวเกรดพรีเมี่ยม ที่เป็นข้าวอินทรีย์หรือ ข้าวออร์แกนิค และต้องซื้อตรงจากเกษตรกรมากกว่ า หลังจากได้ศึกษาตลาดและรู้ถึ งความต้องการของลูกค้า จึงได้สำรวจเพื่อหาแหล่งปลูกข้ าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับเดินสายให้ความรู้แก่ เกษตรกรที่ปลูกข้าว สร้างแรงจูงใจให้เขาหันมาปลูกข้ าวออร์แกนิคว่าดีอย่างไร เพราะรู้ว่าตลาดทั่ วโลกสนใจและต้องการ  ข้าวออร์ แกนิคจากผู้ผลิตโดยตรง

“เรามีสัญญารับซื้อข้าวล่วงหน้ าด้วยราคาที่เป็นธรรมและสูงกว่ าราคาตลาดประมาณ 30-50% และยังช่ วยวางแผนการเพาะปลูกสินค้ าเกษตรออร์แกนิคและปลอดสารพิษอี กหลากหลายชนิดที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้ งปี โดยในปี 2561 กลุ่มลูกค้า 60% เป็นคนไทย แต่ในปี 2562 เราตั้งเป้า จะเพิ่มสัดส่วนผู้ซื้อในต่ างประเทศให้มากขึ้น ปัจจุบันเราส่งออกสินค้าไปยั งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เยอรมัน และจีน รวมถึงได้เปิดตลาดใหม่ คือ สหรัฐอเมริกา จากรายได้ปีแรกแค่ 5 หมื่นบาท ค่อยๆ ขยับขึ้นมาหลักแสนบาท หลักล้านบาท จนเมื่อปีที่ผ่านมาโตแบบก้ าวกระโดด 21 ล้านบาทจากลูกค้าจากต่างประเทศ”

เคล็ดลับความสำเร็จ

“เนเจอร์ฟู้ด” ได้ให้ความสำคัญในการใช้ การตลาดนำการผลิต ศึกษาจนพบว่าประเทศที่สนใจสินค้ าข้าวออร์แกนิคหลักๆ จะเป็นประเทศในกลุ่มยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ทำให้ขายข้าวออร์แกนิคได้ราคาสู งกว่าราคาตลาด ทำให้เราต้องขยันศึกษาเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจและหน้าร้าน ขยันศึกษาคู่ค้าและขยั นเสนอขายสินค้า  โดยมองว่าการที่เราเป็นผู้ ประกอบการรายเล็กก็มีข้อดี หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความคล่องตั วในการทำงานที่สามารถพูดคุยกั บลูกค้าได้โดยตรง ดูแลตอบคำถามลูกค้าอย่างใกล้ชิด  โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องสั่งซื้ อครั้งละมากๆ สั่งจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อสินค้ าจากเรา  และปัจจุบันลูกค้ าพอใจที่จะซื้ อโดยตรงจากเกษตรกรมากกว่าซื้ อจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเราก็เปรียบเสมือนเกษตรกรนั่ นเอง

จุดเปลี่ยนที่สำคั ญในการทำตลาดออนไลน์

ปัจจุบันบริษัททำการตลาดออนไลน์ หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม จนเมื่อ 4 ปีที่แล้วได้สมัครเป็นสมาชิ กบนเว็บไซต์ Thaitrade.com  ทำให้มีโอกาสติดต่อกับลูกค้ าในต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมของเว็ บไซต์มาโดยตลอด โดยล่าสุดได้เข้าร่วม Business Matching ในงาน THAIFEX – World of Food Asia 2019 งานแสดงสินค้าอาหารแห่งเอเชี ยครั้งที่ผ่านมา ทำให้มียอดสั่งซื้อในงานจากลู กค้าสิงคโปร์และเยอรมันด้วย

“ที่ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณหน่ วยงานภาครัฐที่ให้การช่วยเหลื อมาตลอด โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ เพราะการเข้ามาเป็นสมาชิกบนเว็ บไซต์ Thaitrade.com มีส่วนช่ วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุ ณภาพของแบรนด์เรามากขึ้น และถือเป็นช่องทางที่ประหยัดที่ สุดในโลก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ   หากต้ องการจะเริ่มต้นธุรกิจเหมือนกั บผม อยากแนะนำให้ผู้ที่มองหาช่ องทางในการส่งออก  เข้ามาเป็นสมาชิก Thaitrade. com เพื่อเข้าสู่โลกธุรกิ จออนไลน์ที่สร้างยอดขายได้ตลอด 24 ชม. ก่อนที่คุณ   จะถูกโลกธุรกิจทิ้ งไว้ข้างหลัง” คุณมานพ กล่าวทิ้งท้าย