การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ดี เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ผู้บริโภคจำนวนมาก มีความสามารถในการบริโภค

0
763

ราทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ที่เมื่อต้องหยิบมีดหรืออุปกรณ์ เพื่อเปิดภาชนะขวด แต่แล้วก็เจอปัญหาที่เปิดไม่ได้ภาชนะหก สิ้นเปลื้อง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการเปิดเพื่อบริโภค หรือ ความยากลำบากในการอ่าน ฉลาก บนบรรจุภัณฑ์ ทำให้ถึงกับบอกกับตนเองว่าเราจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหรือขนิดนี้อีกแล้วซึ่งหากลองคิดดูว่หากคุณเป็นประชากรสูงอายุ ผู้ที่เจ็บป่วย ผู้บริโภคที่มีความทุพพลภาพผู้ป่วยโรคข้ออีกเสบหรือเต็กเล็กจะยากลำบากในการเปิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขนาดไหน

ผู้ผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ส่วนมาก มักจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของผู้บริโภคที่เกิดจากความยากลำบากในการเปิดหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เมื่อทำการออกแบบบรจุภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่นัก เทคโนโลยีการบรจุภัณฑ์ควรพิจารณาว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของพวกเขาอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกินดื่มและการสูญเสียอาหารของผู้บริโภค

งานวิจัยจากโรคข้ออักเสบของออสเตรเลียในปี 2561 แสดงให้เห็นว่า:

ผู้บริโภคที่เป็นโรคข้ออักเสบทุกคนต้องต่อสู้กับบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นหรือผู้บริโภคที่ทุพพลภาพ ผู้ปวยโรคข้ออักเสบและเต็กๆได้รับผลกระทบมากที่สุด- 44%ของผู้บริโภคต้องเกิดความยุ่งยากกับบรรจุภัณฑ์ทุกวัน
– 92% ของผู้บริโภคทำผลิตภัณฑ์รั่วไหลหรือเสียหาย เมื่อพยายามเปิดบรรจุภัณฑ์

เมื่อผู้บริโภคพบบรรจุภัณฑ์ที่เปิดยาก
-56%มองหาผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน แต่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น
– 21% หันไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
– 65%ของผู้บริโภคต้องรอใครชักคนมาเปิดบรจุภัณฑ์

ชาวออสเตรเลีย1ใน2 ได้รับบาดเจ็บจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ รวมถึงบาดแผลลึกและฟันบิ่น
-89% ของผู้บริโภครู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธเคืองกับบรรจุภัณฑ์

67,000 คนในสหราชอาณาจักรเข้าโรงพยาบาลแผนก อุบัติเหตุทุกปีเนืองจากอุบัติเหตุทีเกี่ยวซ้องกับบรจุกัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม

ดังนั้นผู้ประกอบการควรพิจารณาการออกแบบที่สามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่าย คำนึงถึงองค์ประกอบการออกแบบที่
สำคัญบนบรจุภัณฑ์ของคุณ? นักเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ของคุณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และการฝึกอบรมเพื่อทำความ
เข้าใจความต้องการของตลาดผู้บริโภคนี้หรือไม่?

ขั้นตอนที่หนึ่ง แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้พิการ

แนวทางที่สำคัญได้แก่บรรจุภัณฑ์ต้องเปิดได้ง่ายและใช้งานได้ สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการใช้งานจำกัด การติดฉลากบรรจุภัณฑ์ต้องมีความชัดเจนสูง บรรจุภัณฑ์ต้องเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์และต้องสามารถแสดงการเข้าถึงได้

ขั้นตอนที่สอง: การฝึกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้

สถาบันบรรจุภัณฑ์แห่งออสเตรเลีย (AP)ร่วมกับสถาบันโรคข้ออักเสบออสเตรเลีย และสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย เทคได้พัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมครึ่งวันเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงข้อกำหนดการออกแบบที่จำเป็น และทำความเข้าใจกับเครื่องมือออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายซึ่งได้รวมถึงตัวอย่างจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแตกต่างกันของข้อมูลประชากรของครัวเรือน ข้อกำหนดการเตรียมอาหารและกรณีศึกษาจากผู้ใช้ ผู้ข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้เทคนิคการวัด การหาสาเหตุการบาดเจ็บที่เกิดจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ และระดับควมพึงพอใจของผู้บริโภคในปัจจุบันสำหรับการเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรนี้นำเสนอวิธีการที่เน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติด้วยทีมงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงข้อจำกัด ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันสำหรับผู้พิการผู้ปวยโรคข้ออักเสบ เด็กเล็กและประชากรผู้สูงอายุ

ซึ่งรวมถึงการทดสอบถุงมือจำลองที่ได้รับการพัฒนาโดย Georgia Tech Research Institute ในสหรัฐอเมริกาและแว่นอ่านหนังสือจากนักวิจัยชาวอังกฤษผู้เข้าร่วมประชุมมั่นใจว่าหลังจากได้รับการอบรมจากหลักสูตรด้วยแนวทางที่แตกต่างในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการที่คำนึงถึงความต้องการของทุกภาคส่วนในชุมชนของเรา

ขั้นตอนที่ 3:การยอมรับนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เข้าถึงได้

AP ร่วมกับโรคข้ออักเสบออสเตรเลีย และนิวขีแลนด์ได้พัฒนารางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ไหม่ที่
ออกแบบมาเพื่อรับรู้บรจุภัณฑ์ที่สามรถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานง่ายง่ายต่อการปิดและนวัตกรรมกรรมการผู้ตัดสินมองหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงเทคนิคการวัด การทำความเข้าใจการบาดเจ็บที่เกิดจากระดับบรรจุภัณฑ์และความพึงพอใจของผู้บริโภคพร้อมการเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ผู้ชนะรางวัลแรกจะได้รับการประกาศในไม่ช้า ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และออสเตรเลีย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ซึ่งใช้งานง่ายง่ายต่อการเปิดและนวัตกรรมควรเป็นส่วนหนึงของบรรจุภัณฑ์ของคุณ และเราขอแนะนำให้คุณรวมองค์ประกอบที่สำคัญนี้เข้ากับกระบวนการ NPD ในอนาคตของคุณ ลองนึกภาพความแตกต่างที่คุณสามารถทำได้