Tuesday, October 27, 2020

การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่บอบบาง Fragile Goods Delivered Intact

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพสูงขนาดไหน แต่การขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าให้ตรงเวลา ปลอดภัย ไม่มีความเสียหาย และยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้นั้น ก็ยังคงเป็นความท้าทายทางด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของทุกบริษัท สินค้าที่เปราะบางมักจะเน่าเสียง่าย มีขนาดไม่พอดีกับบรรจุภัณฑ์ หรือแตกหักได้ง่าย นั่นนำมาซึ่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการขนส่งของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs แต่ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ การวิจัยตลาด การพึ่งพาเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของลูกค้า การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่บอบบาง (Fragile Goods) เหล่านี้ย่อมมีทางออกได้ โดยแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่...

โตไม่หยุด บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหารฟาสต์ฟู้ดตลาดอาเซียน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ชิงขยายฐานผลิตที่มาเลเซีย

จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการใช้ชีวิตเร่งรีบมากขึ้น ส่งผลให้ช่องทางการค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ ธุรกิจบริการส่งอาหาร รวมทั้งอาหารบริการด่วน หรือฟาสต์ฟู้ด ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน เทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตอบรับไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่หันมานิยมการบริโภคอาหารบริการด่วนมากยิ่งขึ้น เช่น ประเทศมาเลเซีย อีกหนึ่งตลาดเศรษฐกิจที่สำคัญ เมื่อเร็ว ๆ นี้ SCGP Solutions (Singapore)...

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกใหม่ ช่วยรักษาความสดของสินค้า

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอาหาร แต่การขนส่งอาหารบางประเภทนั้น จำต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีคุณสมบัติถ่ายเทอากาศได้ดี ในขณะที่วัสดุกระดาษลูกฟูกเองก็ยังมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติอยู่มาก การพัฒนาตัวกระดาษลูกฟูกให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ประกอบการต้องการจึงเป็นสิ่งที่เหล่าบริษัทอาหารทั้งหลายกำลังมองหากันอยู่ บริษัท HelloFresh ซึ่งเป็นผู้ค้าส่วนประกอบอาหารสำหรับภาคครัวเรือนที่เน้นสุขภาพในระดับนานาชาติ ได้มองหาโซลูชัน บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ที่มีความยั่งยืน สามารถเก็บรักษาสินค้าที่บอบบางไว้ได้ รวมถึงมีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าสดข้ามประเทศ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อรักษาความสดใหม่และสภาพของสินค้าเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและเข้ากับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหลายๆ ประเทศ ทางบริษัทฯ จึงได้ขอให้ทางองค์กร CPI (The Confederation of Paper Industries)...

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบกล่องสำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มPackaging Innovation – A World of Possibilities

ความโดดเด่นของฝาปิด ที่ทำด้วยวัสดุชีวภาพ อยู่ที่การนำ โพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) ซึ่งผลิตจากอ้อย มาใช้แทนที่วัสดุจากเชื้อเพลิง ฟอสซิลแบบเดิม (Fossil-fuel) ในแต่ละปี โครงการรางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่ม โลก (World Beverage Innovation Awards) จะ นำเอาไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ มาพิจารณาและประกาศยกย่องความคิด ที่ดีที่สุด โดยนับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา FoodBev Media ได้จัดโครงการรางวัล นวตั กรรมเครือ่ งดืม่ โลกขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องความเป็นเลิศและ นวัตกรรมในทุกหมวดหมู่ของอุตสาหกรรม เครื่องดื่มทั่วโลก สำหรับในปี 2557...

High-speed mode

The Danish Carlsberg Brewery has at its facility in Fredericia commissioned a complete line from Krones for filling beer in 20-litre kegs. Carlsberg brews...

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตอย่างปลอดภัย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สนับสนุนความปลอดภัยของอาหารโดยเป็นสมาชิกของ EHEDG

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้เล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยผู้บริโภค ความเชื่อมั่นที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการผลิตที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดีจากการใช้สารหล่อลื่น และจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าได้ใช้สารหล่อลื่นที่ปลอดภัย โรงงานผลิตสารหล่อลื่นคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO21469 สำหรับการผลิตสารหล่อลื่นที่ได้รับมาตรฐาน H1 นอกจากนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังได้ยกระดับความปลอดภัยของอาหารโดยบริษัท เป็นสมาชิกขององค์กร EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) ขณะที่ การเป็นพันธมิตรสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ EHEDG สนับสนุนให้มีการออกแบบทุกพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีสุขอนามัย สารหล่อลื่น จึงเป็นส่วนจำเป็นที่ถูกพิจารณา สำหรับการประกอบเครื่องจักร...

11 แบรนด์ชั้นนำผู้ค้าปลีกและ บริษัท บรรจุภัณฑ์ ประกาศจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ภายในปี พ.ศ. 2568

มูลนิธิ The Ellen MacArthur Foundation ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่คิดทบทวนและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นผ่านกรอบของเศรษฐกิจแบบ Circular Economy ได้ประกาศในการประชุม World Economic Forum ปี 2018 ที่ เมืองดาวอสว่า ขณะนี้มีจำนวนบริษัทชั้นน้ำด้านธุรกิจผู้ค้าปลีกและ บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำให้คำมั่นว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปีพ. ศ. 2525 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 11...

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ได้ดีที่สุด

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอาหาร แต่การขนส่งอาหารบางประเภทนั้น จำต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีคุณสมบัติถ่ายเทอากาศได้ดี ในขณะที่วัสดุกระดาษลูกฟูกเองก็ยังมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติอยู่มาก การพัฒนาตัวกระดาษลูกฟูกให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ประกอบการต้องการจึงเป็นสิ่งที่เหล่าบริษัทอาหารทั้งหลายกำลังมองหากันอยู่ บริษัท HelloFresh ซึ่งเป็นผู้ค้าส่วนประกอบอาหารสำหรับภาคครัวเรือนที่เน้นสุขภาพในระดับนานาชาติ ได้มองหาโซลูชัน บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ที่มีความยั่งยืน สามารถเก็บรักษาสินค้าที่บอบบางไว้ได้ รวมถึงมีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าสดข้ามประเทศ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อรักษาความสดใหม่และสภาพของสินค้าเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและเข้ากับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหลายๆ ประเทศ ทางบริษัทฯ จึงได้ขอให้ทางองค์กร CPI (The Confederation of Paper Industries)...

Ultra-versatile beverage factory – an Australian healthy water

In mid-2017, Healthy Water’s new production facility started operation. Krones was responsible for large portions of the plant engineering involved, supplied new lines, and...

Bosch Packaging Technology Introduction of markets fastest vertical Doy Zip bagger

  p to 100 high quality Doy Zip bags per minute Up to 50 percent higher output per square meter ensures higher ROI www.doyzip.com...
- Advertisement -

Recent Posts